logo

Topprangert finansieringsmiljø i sterk utvikling

Kompetansemiljøet innenfor bank og finans i Arntzen de Besche opplever en sterk utvikling. De siste årene kan oppsummeres med fire nye partnere, en omsetningsvekst på 70 % fra 2017 til 2020, sementering av sin sterke posisjon hos banker og tilretteleggere, og videreutvikling av posisjonen hos låntakere. Kompetansemiljøet ble tidligere i april rangert i Tier 1 av det ledende ratingbyrået Legal 500. Fem av våre advokater ble rangert, og i denne artikkelen blir du litt mer kjent med de fem.

Bredde og dybde

Fagkunnskap, bransjekompetanse og kommersiell forståelse er kritiske suksessfaktor når ratingbyrået Legal 500 gjør sin rangering av advokatfirmaer og enkeltadvokater globalt. Kompetansemiljøet må være av en viss størrelse, hvor posisjonen til partnerne på området vektlegges sterkest. Videre er det viktig at advokatfirmaets kunder gir feedback til ratingbyråene som understøtter den posisjonen, kompetansen og leveransen man kan forvente av et topprangert advokatfirma.

- For å bli topprangert må du ha et team av spesialister som har betydelig erfaring, kompetanse, nettverk, klienter og saker, uttaler Vidar Løhre, finanseringspartner i Arntzen de Besche og rangert i kategorien Next Generation Partner av Legal 500. Vi gleder oss over å se at Legal 500 anerkjenner vår posisjon som et av landets ledende kompetansemiljøer. For flere av klientene har det vært avgjørende for valget av Arntzen de Besche at vi ikke bare har spesialistene, men at avdelingen har en størrelse som sikrer leveringskraft selv i travle tider.

Komplementerende kompetanse

Fem av våre partnere er rangert av Legal 500 og de er Trond Kildal, Karl Rosén, Vidar Løhre, Siril Visnes og Pål Sveinsson. Deres kompetanse favner blant annet kompliserte banksyndikater, obligasjonslån, låneavtaler og finansregulatorisk.

- Vi ønsker å være en «one-stop shop» for alle som har behov for kompetanse innenfor finansering; enten om du er en bank, om du ønsker å sikre finansiering eller restrukturere gjeld for å kunne ekspandere eller sikre driften, uttaler Trond Kildal, leder av bank, finans og insolvensavdelingen i Arntzen de Besche. Våre advokater har kompetanse fra både långiversiden, låntakersiden og fra offentlige myndigheter, og flere av partnerne har tidligere vært in-house advokater hos ledende banker – det gjør at vi vet hvordan systemet fungerer i de ulike delene av markedet - vi opplever at kundene setter pris på vår brede kompetanse og erfaring, uttaler Kildal.

Offensiv rekruttering

De siste to årene har kompetansemiljøet fått inn fire nye partnere. Dette har vært en strategisk arbeid som har båret frukter og videreutviklet posisjonen som en av Norges ledende fagmiljøer innenfor finansering.

- Vi har brukt noen år på å bygge opp et bredt fagmiljø som kan levere juridisk tjenester innenfor hele spekteret av finansering og tilhørende områder, uttaler Kildal. Vi har spesifikt sett etter advokater som har en unik kompetanse og som kan levere den kvaliteten markedet etterspør. De siste to årene har vi rekruttert en av Norges ledende advokater innenfor finansregulatorisk (Karl Rosén), leder av Advokatforeningens ekspertgruppe mot hvitvasking (Susanne Munch Thore), en av de mest aktive advokatene innenfor obligasjonsmarkedet (Vidar Løhre) og en erfaren bankadvokat med bakgrunn blant annet fra DNB (Siril Visnes).

Sterkt nettverk

Når utenlandske selskaper gjør oppkjøp i Norge, er resultatet ofte en kombinasjon av banklån og obligasjonslån fra norske og utenlandske banker og finansieringsinstitusjoner. Dette medfører et stadig internasjonalisering av bankmarkedet og øker viktigheten av å ha gode relasjoner hos ledende globale aktører.

- Vi har gjennom mange år jobbet tett mot ledende globale advokatfirmaer og har hatt et hovedfokus på engelske og amerikanske firmaer. Dette har resultert i at vi har vært involvert i mange av de største oppkjøpsfinanseringene de siste årene, uttaler Pål Sveinsson, partner i Arntzen de Besche.

Noe som har vært spesielt for vårt firma gjennom mange år er at vi også har arbeidet tett med ledende globale finansinstitusjoner som Goldman Sachs, JP Morgan, Citibank, Bank of America og BNP Paribas. - Dette har gitt oss en sterkere forståelse av og kunnskap om trendene i det internasjonale bankmarkedet, uttaler Trond Kildal.

Økt fokus på restrukturering

Konjunkturoppgang og –nedgang de senere årene i en rekke bransjer har resultert i en økt interesse for effektiv finansiering fra låntakersiden. Vidar Løhre startet som partner i januar 2019 og tok med seg 13 års erfaring som advokat inn i avdelingen. Nærmere halvannet år senere startet Siril Visnes som partner i avdelingen og tok med seg 14 års erfaring som advokat i advokatfirmaer og hos DNB. I tillegg til utdannelse som jurist, er Siril også Autorisert Finansanalytiker og har en MBA i finans fra Norges Handelshøyskole.

Begge har betydelig erfaring innenfor blant annet restruktureringer, og har vært involvert i komplekse oppdrag i markedet de siste årene.

- Vi har hatt gleden av å hjelpe selskaper i ulike deler av livssyklusen med å nå deres mål, og har jobbet tett med selskaper innenfor fornybar energi, fiskeri og havbruk, olje og offshore, eiendom, shipping og infrastruktur, uttaler Siril og Vidar.

Nytt forretningsområde

Det finansregulatoriske landskapet blir stadig mer komplekst med nye lover, retningslinjer og tilsyn fra offentlige myndigheter som aktørene må forholde seg til. For å levere riktig kompetanse til markedet, rekrutterte Arntzen de Besche Karl Rosén som partner våren 2019. Han regnes som en av Norges ledende advokater innenfor finansregulatorisk og tok med seg 18 års erfaring fra advokatfirmaer, bank, Finansdepartementet og Justisdepartementet.

Nærmere ett år senere startet antihvitvask og compliance-ekspert Susanne Munch Thore som partner i Arntzen de Besche. Hun sitter som leder av Advokatforeningens ekspertgruppe mot hvitvasking og har over 30 års erfaring som advokat. Sammen med Sven Iver Steen, mangeårig partner i Arntzen de Besche og ekspert på pensjon og forsikring, og senioradvokat Elisabeth Eriksson, utvikler de et av Norges ledende miljøer innenfor finansregulatorisk.

- Bankene etterspør stadig større grad av spesialisering hos advokatfirmaene og forståelse for rammebetingelsene for banker og andre finansforetak mv. og hvordan de jobber med strategi, organisering, forretningsutvikling, compliance og antihvitvasking blir stadig viktigere for å levere gode løsninger, uttaler Karl Rosén.

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?