logo

Arntzen de Besche inngår samarbeidsavtale med Norsk Hydrogenforum

Vi gleder oss over å ha inngått en samarbeidsavtale med Norsk Hydrogenforum (NHF) som har i overkant av 60 medlemmer fra norsk industri, universiteter og forskningsinstitutter samt andre organisasjoner med interesse for hydrogen. Organisasjonen skal fremme de miljømessige fordelene ved å anvende hydrogen som energibærer.

NHF ble startet i 1996 og er en non-profit organisasjon. Organisasjonen ledes av generalsekretær Ingebjørg Telnes Wilhelmsen som har vært i stillingen i ca ett år. Hun merker økt pågang av bedrifter som ønsker å bli en del av det grønne skiftet gjennom et økt fokus på hydrogen. – Vi opplever stor interesse fra nye medlemsbedrifter som vil være med å posisjonere Norge som en betydelig hydrogenaktør. Dette forsterkes av at Norge nå har sluttet seg til 22 medlemsland i EU, i IPCEI Hydrogen, uttaler Ingebjørg.

Mer informasjon om NHF er tilgjengelig her.

Hydrogen er det elementet det fins mest av i universet, og på jorden opptrer hydrogen i hovedsak i kombinasjon med oksygen som vannmolekyler. Hydrogen kalles gjerne for en energibærer, hvilket betyr at det er fremstilt fra en energikilde og at det kan lagres slik at det kan benyttes til bestemte oppgaver på bestemte steder. Det betyr at energien kan benyttes bredt og foreløpig er det transportsektoren (bil, buss, lastebiler og ferger) som har kommet lengst i arbeidet med å benytte hydrogen som energikilde.

Hydrogen - et fokusområde for regjeringen

I juni 2020 la regjeringen frem en norsk hydrogenstrategi. Hydrogen er en energibærer som kan bidra til å redusere utslipp og til å skape verdier for norsk næringsliv. Regjeringen ønsker å prioritere innsatsen på de områdene der Norge har særlige fortrinn, hvor Norge og norske bedrifter og teknologimiljøer kan påvirke utviklingen, og hvor det er muligheter for økt verdiskapning og grønn vekst.

I forbindelse med fremleggelsen av strategien uttalte olje- og energiminister Tina Bru følgende: - Et viktig mål for regjeringen er å øke antall pilot- og demonstrasjonsprosjekter i Norge, gjennom å bidra til og støtte teknologiutvikling og kommersialisering. Det er en bred satsing på nullutslippsteknologier og løsninger i hele virkemiddelapparatet. I tillegg er det en betydelig styrket satsing på hydrogen i Norge i den grønne omstillingspakken som regjeringen la frem forrige uke.

Det er igangsatt et arbeid med å lage et veikart for hydrogen som skal lanseres i den varslede stortingsmeldingen om langsiktig eierskap fra energisektoren og fra norsk sokkel. Tina Bru leder arbeidet: – Tanken bak veikartet er å systematisere den videre satsingen på hydrogen. Utgangspunktet er å støtte opp under hele verdikjeden, inkludert et norsk hjemmemarked for hydrogen, fullskala produksjon, knutepunkter og eksportmuligheter.

Du kan lese mer om regjeringens hydrogen strategi her.


Fra venstre: Ingebjørg Telnes Wilhelmsen, Generalsekretær Norsk Hydrogenforum, Tina Bru, Olje- og energiminster

Foto: Norsk Hydrogenforum

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?