logo

Odd-Harald Wasenden bidrar til boken «Klimarett»

Odd-Harald Wasenden fra Arntzen de Besche har skrevet et kapittel i den nye boken «Klimarett». Mot 2030 skal utslipp av klimagasser reduseres vesentlig, både globalt og i Norge. For å møte denne oppgaven er det utviklet et omfattende internasjonalt og nasjonalt regelverk, og nye saker kommer for domstolene. Gjennom 26 kapitler gir denne boken for første gang en samlet og ajourført behandling av dette nye rettsområdet. Bokens redaktør er professor emeritus Hans Christian Bugge og den gis ut av Universitetsforlaget.

Odd-Harald er anerkjent som en av Norges fremste advokater innenfor fornybar energi- og klimarett. Han har betydelig erfaring som rådgiver innenfor energisektoren, og har bistått en rekke norske og internasjonale aktører i kontraktsrettslige forhold, regulatoriske spørsmål og myndighetskontakt, i transaksjoner og i tvistesaker. Videre har han omfattende erfaring fra «in-house» arbeid. Han har videre en doktorgrad i energimarkedsrett og yter bistand i forbindelse med handel med energi, utslippskvoter og finansielle instrumenter.

I boken tar Odd-Harald for seg reguleringen av handel med utslippskvoter som finansielle instrumenter. I kapittelet gis det en introduksjon til markedet, institusjonene og produktstrukturen. Videre behandler kapittelet den rettslige klassifiseringen, regulering av markedsaktører og mellommenn, og konsesjonsplikt. Avslutningsvis ser Odd-Harald særlig på regulering av markedsadferd og informasjonsplikt hvor definisjonen av innsideinformasjon, forbundet mot innsidehandel, markedsmanipulasjon og urimelig forretningsmetoder er sentrale temaer.

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?