logo
Hanna Lundeberg Raanes

AdvokatfullmektigOslo

Hanna Lundeberg Raanes

Hanna Lundeberg Raanes jobber med offentlige anskaffelser og konkurranserett med særlig fokus på tvisteløsning.

Hanna har jobbet med en rekke anskaffelsesrettslige problemstillinger innenfor flere bransjer, og har blant annet jobbet med flere saker om midlertidig forføyning.

Innenfor konkurranserett bistår Hanna både med løpende rådgivning i saker med konkurransetilsynet, oppfølging av store compliance-prosjekter og tvistehåndtering.

Hanna har også erfaring fra et secondment hos legemiddelprodusenten Novartis, hvor hun bistod den nordiske organisasjonen i håndteringen av alle typer rettslige spørsmål.

Hanna setter seg raskt inn i saker, er faglig dyktig og har stort engasjement. Hun har i løpet av kort tid jobbet med en rekke komplekse saker, og har prosedert i retten flere ganger. Hun har en særlig interesse for sivilprosess, og skrev masteroppgave om spesifikasjonskravet ved begjæringer om bevistilgang.

Erfaring

2021 -

Arntzen de Besche

Advokatfullmektig

2018 - 2019

Diverse advokatfirmaer

Trainee

2017 - 2020

Universitetet i Oslo

Studentretter og lærerassistent

Utdanning

2015 - 2020

Universitetet i Oslo

Master i rettsvitenskap

Aktuelt

Se alle

16. august 2022

Arntzen de Besche er på plass i Arendal!

Den nye åpenhetsloven, EUs taksonomi, grønne innkjøp, bærekraft i bygg-, anlegg og eiendomsbransjen, hydrogensatsing i Norge og fremtidens mat og landbruk er blant temaene på de nærmere 1 700 arrangementene under årets Arendalsuka. Vårt team er på plass sammen med vår partner Skift-Næringslivets klimaledere, og ser frem til å delta i samtaler og diskusjoner med sentrale aktører, venner og bekjente.

29. mars 2021

Artikkel på bygg.no: Boligkjøpere hadde ikke krav på prisavslag for skjeggkre

Høyesterett avsa fredag 26. mars 2021 avgjørelse i «skjeggkresaken». Saken gjaldt et ektepars krav om prisavslag for skjeggkre i boligen etter at et skadedyrfirma hadde utført skadedyrsanering. I motsetning til tingretten og lagmannsretten, kom Høyesterett enstemmig til at boligkjøperne ikke hadde krav på prisavslag.
0/0