logo
Marianne Raa Bjaaland

Kontaktinformasjon

Kompetanseområder

PartnerOslo

Marianne Raa Bjaaland

Marianne har det siste tiåret bistått større boligutviklere i strukturering og gjennomføring av utbyggingsprosjekter fra kjøpsfasen og helt til salg av de enkelte boligene. Hun legger vekt på å se helheten i prosjektet samt vurdere de ulike risikoelementene. Hun har en tett oppfølging i sakene. Marianne er opptatt av at rådene er godt juridisk forankret og tar hensyn til klientenes kommersielle interesser.

Marianne har opparbeidet seg en omfattende erfaring med strukturering av eiendommer, utbyggingsavtaler, seksjonering og bruk av borettslagsmodellen. Hun har også god kjennskap til entrepriserett og spørsmål knyttet til forvaltning av eierskap og drift, inkludert eierseksjonssameier og borettslag. Marianne har også hatt mange oppdrag de siste tiårene innenfor generell bolig- og husleierett, plan- og bygningsrett og eiendomsmeglingsrett.

Hun har bred erfaring fra både offentlig og privat virksomhet. Fra sin arbeidstid i departementet fikk hun grundig kjennskap til arbeid med lovrevisjoner, politiske prosesser og informasjonsformidling.

Marianne har også utgitt boken “Eiendomsprosjekter”, samt at har hun skrevet Karnovs lovkommentarer til eierseksjonsloven.

Marianne Raa Bjaaland: Long experience and very good knowledge of property organisation, efficient and easy to work with.

Klient, Legal 500, 2024

Aktuelt

Se alle

4. juni 2024

Ny avklaring fra departementet med betydning for parkeringskrav på regulerte tomter

Mange reguleringsplaner inneholder ikke detaljerte parkeringskrav, men viser til at kommunens «til enhver tid gjeldende parkeringsnorm» skal legges til grunn. Kommunen har praktisert dette som at endringer i parkeringsnormen fører til endrede parkeringskrav i planområdet. En nylig avgitt uttalelse fra departementet har avklart at det ikke er en korrekt forståelse, og at parkeringsnormen som gjaldt da reguleringsplanen ble vedtatt må legges til grunn.

13. desember 2022

Nyhetsbrev: Ny avklaring om beregning av dokumentavgift for restareal

Høyesterett avsa nylig en avgjørelse om forståelsen av dokumentavgiftslovens regler om beregning av dokumentavgift. Ved trinnvis utbygging fradeles det gjerne en grunneiendom per byggetrinn. Til slutt så kan det gjenstå et restareal bestående av veiarealer, grøntarealer, lekeplass o.l Det har lenge vært uklart hva dokumentavgiftsgrunnlaget skal settes til for slike restarealer. Avgjørelsen avklarer at grunnlaget for dokumentavgift kan være ned mot null dersom rådigheten over resteiendommen er begrenset av de gjeldende offentlige reguleringsbestemmelsene og videre utbygging er forbudt. Vi tar deg gjennom de viktigste punktene i avgjørelsen, og dens betydning for deg som utbygger.

29. september 2022

Servitutter som årsak til konflikt ved utvikling av eiendom

Ofte møter man på tinglyste servitutter når man skal utvikle en eiendom. Servitutter kan være kime til konflikt, fordi de enten legger begrensninger på eiendommens utnyttelse og bruk (negativ servitutt) eller gir en særlig rettighet til bruk eller utnyttelse av andres eiendom (positiv servitutt).

16. august 2022

Arntzen de Besche er på plass i Arendal!

Den nye åpenhetsloven, EUs taksonomi, grønne innkjøp, bærekraft i bygg-, anlegg og eiendomsbransjen, hydrogensatsing i Norge og fremtidens mat og landbruk er blant temaene på de nærmere 1 700 arrangementene under årets Arendalsuka. Vårt team er på plass sammen med vår partner Skift-Næringslivets klimaledere, og ser frem til å delta i samtaler og diskusjoner med sentrale aktører, venner og bekjente.

11. mars 2022

Krigen i Ukraina - betydning for entreprisekontrakter og boligkjøperkontrakter

Sanksjonene mot Russland og Hviterussland, og krigen i Ukraina vil få betydning for bygge- og anleggsbransjen. Tilgangen til materialer og prisene på materialer og råvarer vil bli påvirket. For byggeprosjekter som gjelder oppføring av boliger kan situasjonen også føre til forsinkelser i overlevering av boligene til forbrukerne.

13. desember 2021

Solid vekst og rekruttering for eiendomsavdelingen i Arntzen de Besche

I eiendomsavdelingen i Arntzen de Besche jobber 35 spesialister fordelt på kontorene i Oslo, Stavanger og Trondheim. En omsetningsvekst på nærmere 30 % fra 2020 til 2021, og flere nye klienter vitner om et høyt aktivitetsnivå, til tross for halvannet år med pandemi. Økt etterspørsel har også resultert i strategisk rekruttering av tre seniorressurser det siste året: partner Marianne Raa Bjaaland, og senioradvokatene Bård Berge og Kristin Dalvang.
0/0

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?