logo

Mulig betydelig økning i dokumentavgift ved førstegangsoverføring av anleggseiendom

I tettbebygde strøk er det vanlig å opprette parkeringskjellere og boder som anleggseiendommer. Vår erfaring er at også bygg blir opprettet som anleggseiendommer. Har du valgt denne løsningen i ditt prosjekt, eller vurderer du en slik løsning, må du få med deg at det er en mulig regelendring på gang!

Dagens tilstand og forslag til regelendring

I dag har et unntak i dokumentavgiftsvedtaket i praksis ført til svært lav eller ingen dokumentavgift ved førstegangsoverskjøting av anleggseiendommer. Det samme unntaket gjelder dersom anleggseiendommen overføres mens eiendommen er «under arbeid».

Skattedirektoratet har foreslått å endre særregelen, slik at bestemmelsen ikke lenger skal gjelde for anleggseiendommer. Dersom endringen vedtas, vil det innebære at dokumentavgiften beregnes av hele salgsverdien av anleggseiendommen. I praksis vil det medføre økte kostnader til dokumentavgift for utbyggerne, og i praksis økte kostnader for kjøperne. Dersom de nyoppførte boligene eller næringsarealene er organisert i en anleggseiendom blir det en betydelig økning i dokumentavgiften.

I forslaget til regelendring antydes det at regelendringen vil innebære en forskjellsbehandling når det gjelder førstegangsoverføring av et areal organisert som en eierseksjon og når det gjelder overføring av en anleggseiendom. Den uttalelsen synes å hvile på en misforståelse om at anleggseiendommer ikke kan seksjoneres.

Hva må du som eiendomsutvikler gjøre til det er avklart om det blir en regelendring?

I påvente av om det blir en regelendring må du som eiendomsutvikler ta høyde for mulig tilleggskostnader når det gjelder dokumentavgift, og om mulig legge kostnadsøkningen på de kommende kjøperne.

Har du en valgmulighet, vil det være kostnadsbesparende med tanke på dokumentavgiften å unngå anleggseiendom.

Ta kontakt med partner Marianne Raa Bjaaland dersom du ønsker å diskutere mulige konsekvenser av en regelendring eller hvordan du bør innrette deg i tiden som kommer.

Høringsfristen er 19. juli 2024.

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?