logo

Arntzen de Besche bistår KMC Properties i transaksjon

Storm Real Estate ASA (OSE: STORM) kunngjorde 17. november at de har inngått en avtale for kjøp av 100 % av aksjene i KMC Properties AS ("KMC") for ca. NOK 1 milliard (NOK 1.076 millioner). KMC er et privateid eiendomsselskap, som eies 53 prosent av EBE Eiendom AS, et selskap kontrollert av familiene Bekken og Thoresen og 47 prosent av Witzøe-familiens investeringsselskap Kverva Industrier AS.

Som oppgjør for transaksjonen mottar Kverva og EBE Eiendom til sammen ca. 153 millioner aksjer i Storm Real Estate og blir med det de to største aksjonærene i Storm Real Estate. Transaksjonen vil utløse tilbudsplikt for både Kverva og EBE Eiendom, og begge har til hensikt å gi et pliktig tilbud om å erverve alle utstedte aksjer i Storm Real Estate som ikke allerede eies av selskapene. På tidspunktet for gjennomføringen av transaksjonen vil KMC Properties eie 39 industrieiendommer som har en samlet verdi på ca 3 milliarder kroner og som er lokalisert i seks land.

I forbindelse med transaksjonen har Storm Real Estate til hensikt å gjennomføre en rettet emisjon på 300 millioner kroner mot eksisterende aksjonærer og nye investorer, ved utstedelse av inntil 42 millioner nye aksjer. Storm Real Estate vil videre søke å utstede et sikret obligasjonslån på 1,850 millioner kroner i en eller to transjer i det nordiske obligasjonsmarkedet.

Transaksjonen er betinget av en rekke forbehold, herunder blant annet godkjennelse i den ekstraordinære generalforsamlingen i Storm Real Estate som forventes avholdt i midten av desember, samt godkjennelse fra Oslo Børs for fortsatt notering etter gjennomføring av transaksjonen. Transaksjonen forventes gjennomført senest innen utløpet av januar 2021.

Se mer informasjon i børsmeldingen fra Storm Real Estate.

Kjerneteamet fra Arntzen de Besche har bestått av André Michaelsen, Vidar Løhre og Gro Elin Sønderland.

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?