logo

Restrukturering og insolvens

Ordretørke, uteblitt likviditetstilgang og mangel på finansieringsmuligheter reduserer virksomheters evne til å ivareta egne forpliktelser overfor leverandører, kunder og ansatte. Vi har omfattende insolvenspraksis, og erfaring med restrukturering og bobehandling innenfor mange forskjellige bransjer. Vi bistår norske og utenlandske aktører, med å ta kontroll på en utfordrende finansiell situasjon, for å hindre og begrense tap.

Rådgivning fra våre advokater

Våre advokater har bred erfaring på tvers av sektorer, og jobber tett med andre fagspesialister internt i firmaet for å gi klientene et best mulig sammensatt team. Vi bistår med

  • Krisehåndtering
  • Nedbemanning
  • Finansiering og strukturering
  • Restrukturering/gjeldsforhandling og konkurs

Vi har betydelig erfaring med å håndtere store prosesser, vi kjenner kompleksiteten og vet hva som skal adresseres i de ulike situasjonene klientene står i. Parallelt med dette har vi bransjeerfaring fra alle relevante bransjer, kompetanse på insolvens og spisskompetanse på de enkelte områdene.

En vellykket restruktureringsprosess er avhengig av et godt samarbeidsklima. Vi har gjennom flere tiår etablert gode relasjoner til både banker, eiere, leverandører og kontraktsleverandører. Vi vet hvordan de ulike aktørene tenker, slik at vi raskest mulig kan legge en strategi og en plan som alle involverte kan bli med på.

Dette kan du forvente av oss

Vi er et bredt sammensatt team, og har løpende prosjekter innenfor en rekke ulike sektorer. Vi benytter oss av andre fagspesialister internt i firmaet, som blant annet entreprise, M&A, arbeidsrett, skatt, energi, og immaterialrett for å sikre at klientene våre har det best sammensatte teamet til sin situasjon.

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?