logo

Et travelt halvår for transaksjonsadvokatene i Arntzen de Besche

Det nærmer seg sommerferie og tradisjonen tro sender ratingbyrået MergerMarket ut league tables som viser hvilke advokatfirmaer som har vært de mest aktive i første halvår. Arntzen de Besche rangeres som vanlig høyt på resultatlistene, og er i første halvår rangert på 3. plass i total transaksjonsverdi og 4. plass i antall transaksjoner blant de norske advokatfirmaene. Året har bydd på rekordhøy aktivitet hvor selskapet har vært involvert i transaksjoner med en totalverdi på 8,8 milliarder USD.

Høyt trykk ved alle kontorer

- Vi er inne i en sterkt positiv trend, og er stolte over utviklingen vår ved alle kontorer, uttaler Knut Martinsen, partner i Oslo og leder av M&A- og Kapitalmarkedsavdelingen. De siste årene har vi styrket laget – både i bredden og dybden. Vi opplever en vinn-vinn situasjon hvor vi tar markedsandeler både i markedet for de største transaksjonene og i markedet for small/medium cap. Vi har et ambisiøst team som drar i samme retning og som står på for å videreutvikle markedsposisjonen vår – det er motiverende.

I Trondheim jobber teamet særlig med transaksjoner innenfor teknologi, fiskeri og havbruk, energi og transport.
- Vi tror vår gode track record i Trøndelag kommer av en genuin interesse av å lære klienten å kjenne. Vi investerer tid i å bli kjent med de viktigste driverne og har de siste 25 årene opparbeidet oss en betydelig know-how innenfor en rekke bransjer og segmenter, uttaler partner Steffen G. Rogstad. Denne uken satt han sentralt når avtalen mellom Trollfjord, Andøy Energi og Nordkraft ble signert – en transaksjon innenfor energi/teknologi-sfæren, med en totalverdi på 7,5 milliarder NOK.

Det er betydelig fokus innen både energi- og finanssegmentet i Stavanger på å oppnå vekst ved oppkjøp, noe partner Per Kristian Ramsland bekrefter.

- De siste årene har vi sett stadig økt aktivitet i regionen, og vi merker det er mange som ønsker å vokse, uttaler Per Kristian. I tillegg til de to nevnte bransjer, opplever vi høy aktivitet innenfor industri, eiendom og teknologi, og vi ser at flere family offices er fremoverlente.

Fremtiden er lys

Til tross for utfordrende markedsforhold som domineres av høye energipriser, resesjonsfrykt, økte renter og krigen i Ukraina, er det dels positivitet i markedet og mange selskaper som har store midler tilgjengelig for investeringer. Noen bransjer opplever en ny vår og er klare for ytterligere vekst.

- Vi tror det generelt vil være utfordrende markedsforhold i tiden fremover for mange bransjer. Samtidig får vi signaler fra mange aktører som posisjonerer seg for ytterligere oppkjøp nå som aksjemarkedene globalt har falt de siste månedene og flere selskaper er lavere priset enn tidligere. Konsolideringer vil komme, og vi har sett flere eksempler på dette de siste månedene. Vi følger situasjonen tett og ser frem til å ta markedsandeler i tiden fremover, uttaler Knut Martinsen.

M&A- og Kapitalmarkedsavdelingen i Arntzen de Besche består av 12 partnere og 27 medarbeidere totalt. Teamet jobber bredt og bistår industrielle selskaper, verdipapirforetak, investorer og private equity- og venturefond innenfor alle bransjer. Vår erfaring og innsikt i det norske og internasjonale markedet, på tvers av næringer, gjør at vi kan gi strategiske og strukturelle råd, samtidig som vi håndterer kompleksiteten i de enkelte transaksjonene.

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?