logo

Arntzen de Besche har bistått Ice Fish Farm AS i forbindelse med rettet emisjon, nedsalg og opptak til handel på Merkur Market

Fredag 5. juni ble Ice Fish Farm AS tatt opp til handel på Merkur Market, en multilateralt handelsfasilitet (MTF) som drives av Oslo Børs. I forbindelse med noteringen på Merkur gjennomførte Ice Fish Farm en kapitalinnhenting på 301,5 millioner kroner gjennom en rettet emisjon, i tillegg ble det gjennomført et nedsalg på 89 millioner kroner fra eksisterende aksjonærer. Transaksjonen vakte veldig sterk interesse i markedet og ble flere ganger overtegnet.

Ice Fish Farm AS er et holdingselskap som eier det islandske oppdrettsselskapet Fiskeldi Austfjarda HF. Arntzen de Besche var juridisk rådgiver for Ice Fish Farm AS og dets majoritetsaksjonær NTS ASA, som kontrollerer 55,6% av aksjene i Ice Fish Farm AS gjennom sitt datterselskap, Midt-Norsk Havbruk AS.

Teamet fra Arntzen de Besche bestod av Jon Martin Atkinson og Lisa Marie F. Holmen.

Kontaktpersoner

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?