logo

Datterselskap av NTS og SalmoNor fusjonerer

Styret i NTS ASA («NTS») og styret i SalmoNor AS («SalmoNor») kunngjorde 2. juni at de har inngått avtale om fusjon av NTS’ datterselskap Midt-Norsk Havbruk AS og SalmoNor AS. SalmoNor AS verdsettes til 2 975 millioner i transaksjonen.

Aksjonærene i SalmoNor vil motta en kombinasjon av kontanter og aksjer i NTS som vederlag. Kontantandelen vil være 20%, bestående av NOK 495 millioner i fast vederlag og NOK 100 millioner i tilleggsvederlag. Aksjeandelen er 80%, tilsvarende 26 444 444 aksjer i NTS verdsatt til NOK 90 per aksje.

NTS vil gjennom transaksjonen styrke sin posisjon betydelig innenfor oppdrett. Samlet slaktevolum for SalmoNor etter fusjonen vil være rundt 37 000 tonn, med potensiale til å senere nå 40 000 tonn

Mer informasjon om transakjonen er tilgjengelig i børsmeldingen fra NTS.

Arntzen de Besche har bistått NTS i transaksjonen. Teamet har vært ledet av Steffen Rogstad og Jon Martin Atkinson.

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?