logo

Arntzen de Besche bistår i ny milliardtransaksjon innenfor fiber, bredbånd, nett og produksjon

Arntzen de Besche har bistått energiselskapene Trollfjord AS og Andøy Energi Holding AS i forbindelse med inngåelse av transaksjonsavtaler med Nordkraft AS. Avtalene ble signert 7. juli 2022, og innebærer at de tre konsernene samler all fiber- og bredbåndsvirksomhet i ett uavhengig felleseid konsern med hovedkontor i Stokmarknes, mens nett- og produksjonsvirksomheten samles under Nordkraft-konsernet hvor Trollfjord AS og Andøy Energi Holding AS går inn som eiere. Den totale transaksjonsverdien er ca 7,5 milliarder norske kroner.

Sammenslåingen av de tre energiselskapene vil styrke alle sentrale forretningsområder, trygge arbeidsplassene og gi økt forutsigbar avkastning og utbytte til eierne.

Vårt kjerneteam i prosjektet har bestått av Steffen G. Rogstad og Maria B. Tanemsmo, støttet av Rudi Hamansen og Eyvind Sandvik. Vi er stolte av å bistå i et så spennende prosjekt og takker alle de involverte for et godt samarbeid. I prosjektet har Arntzen de Besche arbeidet tett sammen med rådgivningsselskapet EC Group AS v/ Sverre Løkken og Lise Eriksen.

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?