logo

Historisk dom gir viktige prinsipielle føringer for statsstøtte-reglene

Arntzen de Besche har bistått EVO, Family Sports Club og Drøbak Yogastudio Lisbeth Wavik i et søksmål mot Frogn Kommune. I forrige uke kom dommen fra Eidsivating Lagrett, som slår fast at kommunen har gitt økonomiske fordeler til sitt eget kommunale treningssenter, og dermed har brutt EØS-avtalens regler om offentlig støtte.

Saksøkerne gikk på et nederlag i tingretten, men det ble gjort helomvending i ankesaken som gikk for Eidsivating Lagrett. Utgangspunktet for søksmålet var at de tre private treningssentrene hevdet at kommunen hadde gitt ulovlig økonomiske fordeler til sitt eget kommunale treningssenter, og dermed brutt EØS-avtalens regler om offentlig støtte. 

Frogn kommune har på sin side hevdetat EØS-avtalens statsstøtteregler ikke gjelder (lokal virksomhet uten samhandelseffekt), og at støtten uansett ikke er iverksatt gjennom tilførsel av likviditet fordi foretaket fortsetter å hefte for underskuddet inntil støtten notifiseres og eventuelt godkjennes. Videre ble det hevdet at deler av støtten (2022) uansett var lovlig ettersom det var støtte til sportsinfrastruktur etter den såkalte gruppeunntaksforordningen.

Konkurranse på like vilkår

Dommen er historisk fordi dette er den eneste gangen hittil det har blitt idømt erstatning som følge av brudd på EØS-statsstøttereglene (og det finnes svært få avgjørelser i EUs medlemsland for øvrig).

Dommen legger også noen prinsipielle føringer for hvordan kommuner kan operere i konkurransen med private treningsaktører og andre velferdsaktører, når virksomheten drives gjennom et kommunalt foretak. Flere kommuner må i tiden fremover vurdere sine egne treningssenter og deres forhold til private konkurrenter.

Dommen er ikke rettskraftig. Du kan lese hele dommen her.

Vårt kjerneteam i denne saken har bestått av Svein Terje Tveit, Berit Solseth, Bendik M. Nedberg og Torjus Otterbech.

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?