logo
Torjus Midthun Otterbech

AdvokatOslo

Torjus Midthun Otterbech

Torjus jobber primært med offentlige anskaffelser, konkurranserett og EU/EØS-rett.

Torjus skrev sin masteroppgave innen offentlig anskaffelser. Masteroppgaven hadde tittelen: “What constitutes a sufficiently serious breach of Norwegian and EU/EEA public procurement law in damages claims considering the Fosen-Linjen Saga?”

Torjus tok også en spesialisert mastergrad i konkurranserett ved King's College London. I London gjennomførte han spesialemnene Offentlig Anskaffelser, Konkurranserett, Statsstøtte og Indre Marked i EU.

Aktuelt

Se alle
0/0

Hva har vi gjort

Historisk dom gir viktige prinsipielle føringer for statsstøtte-reglene

Arntzen de Besche har bistått EVO, Family Sports Club og Drøbak Yogastudio Lisbeth Wavik i et søksmål mot Frogn Kommune. I forrige uke kom dommen fra Eidsivating Lagrett, som slår fast at kommunen har gitt økonomiske fordeler til sitt eget kommunale treningssenter, og dermed har brutt EØS-avtalens regler om offentlig støtte.
0/0

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?