logo
Bendik Misund Nedberg

Fast advokatOslo

Bendik Misund Nedberg

Bendik bistår norske og utenlandske klienter med ulike former for tvisteløsning, inkludert prosedyre, forhandlinger og alminnelig forretningsjuridisk rådgivning. Han har bred kompetanse innenfor kontraktsrett, erstatningsrett og forsikringsrett, og har vært involvert i flere omfattende og komplekse tvister for domstolene. Bendik har blant annet bistått kravshaver i en av Norges største styreansvarssaker.

Innenfor forsikring bistår Bendik blant annet med å vurdere dekningsspørsmål og håndtere tvister knyttet til styreansvarsforsikring (D&O insurance). Bendik har også prosedert saker om forvaltningsrett og midlertidig sikring for domstolene.

Bendik er opptatt av å gi tydelige og praktiske råd. Til tross for sitt virke som prosedyreadvokat, er han også svært opptatt av å finne løsninger på saker før de når domstolene. Bendik har for øvrig god erfaring med bruk av digitale verktøy for å effektivisere arbeidet med tvister.

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?