logo

Hvordan beregne verdien av tvistesaker?

Som første norske advokatfirma har Arntzen de Besche inngått et samarbeid med Eperoto, en svensk software-plattform som beregner verdien av tvistesaker. I dagens reportasje i Finansavisen Jus gjør Andreas Nordby og Jan Olav Aabø rede for hvordan vårt samarbeid med Eperoto bidrar til å gi våre klienter et bedre beslutningsgrunnlag i tvistesaker.

Som første norske advokatfirma har Arntzen de Besche inngått et samarbeid med Eperoto, en svensk software-plattform som beregner verdien av tvistesaker. I dagens reportasje i Finansavisen Jus gjør Andreas Nordby og Jan Olav Aabø rede for hvordan vårt samarbeid med Eperoto bidrar til å gi våre klienter et bedre beslutningsgrunnlag i tvistesaker.

- Advokater er dårlige til å kommunisere til klientene sine hvor god eller dårlig sak de har, sier Andreas Nordby, partner og leder av tvisteløsningsavdelingen i Arntzen de Besche.

Kollega og partner Jan Olav Aabø stemmer i: – Tradisjonelt har advokater brukt et ganske utydelig stammespråk når de skal kommunisere hva omtvistede krav er verdt. Det er for eksempel vanlig å si

at en sak er «prosedabel». Problemet er at dette ordet er intetsigende. Det er ikke en gang enighet om hva ordet betyr advokater i mellom.

– I tillegg er det vanlig at advokater bruker ordet «prosessrisiko». Personlig kan jeg ikke fordra dette ordet, av to grunner: For det første er ordet «prosess» intetsigende for alle andre enn jurister. For det andre er det veldig lite matnyttig kun å fokusere på risiko. Når klienter skal ha et beslutningsgrunnlag, ønsker de jo å vite hva kravet er verdt. Det må foretas en verdivurdering.

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?