logo
Jan Olav Aabø

PartnerOslo

Jan Olav Aabø

Jan Olav arbeider med tvistesaker innenfor en rekke bransjer og rettsområder med hovedvekt på tvistesaker om ledelses- og profesjonsansvar, og tvister som springer ut av transaksjoner og insolvens. Han jobber ofte med tvistesaker hvor god regnskaps- og økonomiforståelse er påkrevd.

Jan Olav har erfaring fra innsiden av de store revisjons- og konsulentselskapene og fra selskaper som investerer i tvistesaker. Han har utstrakt erfaring med å gjennomføre due diligence på omtvistede krav. I tillegg til å representere revisorer i tvistesaker, gir han løpende rådgivning til aktører i revisjonsbransjen. Han også erfaring med alle former for tilsyn og kvalitetskontroller innenfor revisjon.

Jan Olavs varierte bakgrunn fra «alle sider av bordet» har gitt han inngående kommersiell forståelse, som gjør at han raskt forstår hvor skoen trykker for klientene. I tillegg til å kjempe for klientens sak, er han også brennende opptatt av å gi klientene et best mulig beslutningsgrunnlag, slik at tvisten kan løses på den måten som totalt sett er mest fordelaktig for klienten.

Jan Olav har erfaring med gruppesøksmål og han er medforfatter av flere artikler om de norske gruppesøksmålsreglene.

Aktuelt

Se alle

28. mai 2021

Hvordan beregne verdien av tvistesaker?

Som første norske advokatfirma har Arntzen de Besche inngått et samarbeid med Eperoto, en svensk software-plattform som beregner verdien av tvistesaker. I dagens reportasje i Finansavisen Jus gjør Andreas Nordby og Jan Olav Aabø rede for hvordan vårt samarbeid med Eperoto bidrar til å gi våre klienter et bedre beslutningsgrunnlag i tvistesaker.

26. februar 2021

Nyheterbrev: The FSA reconfirms its view that legal financiers require FSA approval to carry out dispute funding in Norway

As interest in third-party funding in Norway continues to grow, the Norwegian Financial Supervisory Authority (FSA) again confirms its view that funders require authorisation to market and provide litigation and arbitration funding in Norway. This underlines the FSA’s commitment to enhance oversight over the fast-growing new breed of financial services organisations, including legal financiers.
0/0

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?