logo

Vi har bistått EG A/S i oppkjøpet av PatientSkys SaaS- og App-virksomhet

Vi er stolte over å ha bistått EG i oppkjøpet av PatientSky SaaS Norway AS og PatientSky App AS. Transaksjonen verdsetter virksomheten til mellom 850 og 900 millioner kroner.

PatientSky SaaS Norway er den ledende leverandøren av EPJ (elektronisk pasientjournal)-løsninger i Norge innen primærhelsetjenesten, og har vært en banebryter i bransjen og utviklet pasientsentrerte, skybaserte e-helseløsninger som prioriterer brukeropplevelse og datasikkerhet.

EG er en markedsledende leverandør av vertikal programvare for private og offentlige kunder i Norden, og sysselsetter mer enn 1900 personer.

Mikkel Bardram, konsernsjef i EG, opplyser følgende i en pressemelding:

- Vi ser at programvare spiller en viktig rolle i å støtte helsesektoren og de økende kravene som en demografi i endring stiller til samfunnet. Dette fremgår også av de stadig høyere kravene som kunder og myndigheter stiller når det gjelder programvarefunksjonalitet, stabilitet og sikkerhet. I kombinasjon med vår danske helsevirksomhet vil vi ha et enda sterkere grunnlag for å støtte dette.

Transaksjonen er forventet gjennomført i løpet av andre kvartal 2023.

Vårt kjerneteam bestod av Knut Martinsen, Anette Walaker Hansen, Daniel Antonsson, Christopher Hestnes og Marianne Lutterloh Ljones.


Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?