logo
Marianne Lutterloh Ljones

SenioradvokatTrondheim

Marianne Lutterloh Ljones

Marianne har mange års erfaring med å bistå både offentlige og private, norske og internasjonale klienter med et bredt spekter av problemstillinger innenfor teknologi og compliance. Hun har særlig kompetanse med rådgivning innenfor rettsområdene energi, miljø og bærekraft, personvern og arbeidsrett. Marianne bistår blant annet med grønn og bærekraftig teknologiutvikling, og hvordan virksomheter kan oppfylle nasjonale og EU-rettslige krav til bærekraft og rapportering. Videre har hun lang erfaring med rådgivning knyttet til personvern i nærings- og arbeidsliv. Kombinasjonen av ekspertise innenfor både personvern og arbeidsrett gjør henne særlig godt egnet til å forstå sammenhengen og betydningen av samspillet mellom de ulike regelverkene. Mariannes erfaring innenfor viktige compliance-områder som personvern og bærekraft gjør henne til en verdifull rådgiver for sine klienter.

Marianne har bred erfaring med utarbeidelse og tilpasning av avtaler og øvrig nødvendig dokumentasjon etter arbeids- og personvernregelverket. Videre har hun erfaring med vurdering av roller som behandlingsansvarlig og databehandler og kommersielle tilpasninger i den forbindelse. Hun bistår generelt i forbindelse med ulike tvister som oppstår i nærings- og arbeidsliv, samt ved omorganiseringer, og ved kjøp og salg av virksomhet, produkter og tjenester.

Marianne setter seg raskt inn i klientens behov, og er anerkjent for å være imøtekommende, serviceinnstilt og grundig.

Som del av firmaets Teknologi- og Innovasjonsgruppe har Marianne opparbeidet seg god erfaring med å biståteknologibedrifter med diversejuridiske problemstillinger. Advokatkontorets lokasjon i Trondheim, med nærhet til blant annet Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU),gjør at Marianne og resten av teknologi- og innovasjonsgruppen arbeider tett påbåde oppstartsbedrifter og større etablerte aktører innenfor teknologi, entreprenørskap og forskning. Slik har hun opparbeidet seg bred bransjekunnskap og har erfaring med rådgivning innenfor alle virksomhetsstadier, herunder ved oppstart og etablering, generell drift og vekst, kjøp og salg og ved avvikling.

Blant annet bistår Marianne i forbindelse med forskning og utviklingsarbeid (FoU), implementering av nye produkter og systemer, og med utarbeiding av sentrale avtaler og øvrig dokumentasjon i den forbindelse. Videre bistår Marianne regelmessig i transaksjonersom involvererkjøp og salg av teknologi.

Marianne har mange års erfaring med etterlevelse av regulatoriske krav og risikostyring, særlig innenfor personvern og bærekraft. Blant annet har Marianne ledet flere langvarige prosjekter for både offentlige og private aktører med implementering av internkontrollsystem, blant annet interne rutiner og retningslinjer og informasjonskrav på grunnlag av nasjonal og EU-rettslig regelverk, herunder personvernlovgivning og åpenhetsloven.

Det kommer stadig nye krav på nasjonalt og EU-rettslig nivå knyttet til bærekraftig næringsutøvelse. Marianne bistår med å legge til rette for lønnsom og lovlig utvikling av,og investering i, bærekraftig teknologi og næring. Blant annet bistår hun med å sikre et internkontrollsystem som oppfyller nasjonale og EU-rettslige krav knyttet til miljø og bærekraft, og med rapportering på bærekraft og samfunnsansvar. Videre bistår hun med prosjekter, omorganiseringer og transaksjonersom har en miljørettslig bakgrunn eller profil. Mariannes grundige kjennskap til nasjonalt og EU-rettslig personvernregelverk gjør at hun også kan bistå med å identifisere og håndtere tilgrensende juridiske problemstillinger, slik som for eksempel lovlig håndtering av data som er egnet til å identifisere enkeltpersoner.

Marianne har arbeidet med personvern siden personvernforordningen (GDPR) ble implementert i norsk rett gjennom personopplysningsloven i 2018. Hun har derfor svært god erfaring med ulike personvernrettslige problemstillinger, hvor hun evner å se større sammenhenger og tenke pragmatisk. Sentrale problemstillinger som Marianne jevnlig arbeider med inkluderer blant annet vurderinger av rollen som behandlingsansvarlig eller databehandler, relevante behandlingsgrunnlag for ulike behandlinger, behovet for å gjennomføre personvernkonsekvensvurderinger, samt overføringsgrunnlag og lovligheten av overføringer til land utenfor EU/EØS (tredjeland).

Marianne bistår også med å utarbeide relevant dokumentasjon, som databehandleravtaler, personvernerklæringer, kartlegginger og protokoller over behandlingsaktiviteter, personvernkonsekvensvurderinger, balansevurderinger og ulike rutiner og retningslinjer, som sletterutiner, informasjonssikkerhetsrutiner og så videre. Marianne har også god erfaring med å bistå i drøftelser med Datatilsynet, besvare brev fra Datatilsynet med anmodning om redegjørelse og besvare klager eller anmodninger fra registrerte knyttet til behandling av personopplysninger.

Marianne har jobbet med arbeidsrett siden hun begynte i arbeidslivet som advokatfullmektig, og har derfor god erfaring med sentrale arbeidsrettslige problemstillinger. Den arbeidsrettslige erfaringen gjør at hun gjennomgående evner å se sammenhenger med arbeidsrettslig regelverk, som er sentralt også ved vurdering av personvernrettslige og øvrige compliance-rettslige problemstillinger. Sentrale arbeidsrettslige problemstillinger med tilgrensning til personvern og generell compliance, inkluderer blant annet implementering av kontrolltiltak, gjennomføring av innsyn i e-postkasse, innhenting av helseopplysninger og ikke-diskriminerende ansettelser.

Aktuelt

Se alle

10. oktober 2022

Det holder ikke å bare forstå jussen

-Vi som jobber med teknologibedrifter må også forstå forretningsideen, markedet og virkeligheten disse selskapene lever i, forteller Tommy Dahlen, partner og leder av teknologiavdelingen i Arntzen de Besche. I dag jobber de tett på sentrale innovasjons- og forskningsmiljøer og har en unik innsikt i kompleksiteten i produktene, og markedet de operer i.

20. september 2022

Bærekraftsrapportering – hvilken betydning har det for din virksomhet?

Bærekraftsrapportering, ESG, ikke-finansiell rapportering, sosial rapportering og klimaregnskap. Antallet overlappende og kryssende begreper er mange. Sammenholdt med mengden tilgjengelige standarder, retningslinjer, maler og regelverk, er bærekraftsrapportering blitt et utfordrende tema for mange virksomheter. Hva er egentlig bærekraftsrapportering, må eller bør din virksomhet rapportere på bærekraft, og hva må i så fall en bærekraftsrapport inneholde? Vi hjelper deg med å sortere begreper og oppgaver.

7. februar 2022

Nyhetsbrev: Er bruken av Google Analytics ulovlig?

Dersom virksomheten din har behov for data og statistikk om hvordan folk bruker nettstedet ditt, kan det hende du har gjort som mange andre, nemlig valgt å bruke Google Analytics til dette formålet. Etter at datatilsynet i Østerrike (DSB) 13. januar 2022 konkluderte med at bruken av Google Analytics er ulovlig, er det mange virksomheter som nå bør revurdere sin egen bruk av Google Analytics. I dette nyhetsbrevet forklarer vi hvorfor og hva du nå bør gjøre.

1. juli 2021

Nyhetsbrev: Hva vil skje med skytjenestene?

Det er liten tvil om at skytjenester har spilt en viktig rolle under korona-pandemien, som har fremtvunget digitalisering innenfor mange sektorer, også helsesektoren. Siden implementeringen av den europeiske personvernforordningen (GDPR) i 2018, har det skjedd mye innenfor personvernområdet, og da særlig innenfor temaet knyttet til overføringer og utleveringer av personopplysninger til land utenfor EU/EØS, slik som USA. Dette er altså et tema som berører alle virksomheter som eksempelvis benytter seg av de store amerikanske skytjenesteleverandørene Microsoft, Google og Amazon for lagring av personopplysninger. Med andre ord har dette betydning for de aller fleste virksomheter.
0/0

Hva har vi gjort

0/0

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?