logo

Erstatningsregimet etter norsk anskaffelsesrett – hvor går vi herfra?

07:30 - 11:15

9. desember

House of Oslo, Ruseløkkveien 34, Oslo

Vi har gleden av å invitere til seminar om erstatningsregimet etter norsk anskaffelsesrett, et høyaktuelt tema som i økende grad har vært debattert de siste årene. Dette skyldes blant annet saker der domstolene har tilkjent svært høye erstatningssummer, og en jevn økning av antallet erstatningssøksmål. Høyesterett har i den såkalte Fosenlinjen – saken uttalt at rettstilstanden til dels er «uheldig», men henvist til lovgiver å eventuelt endre denne. Det kan forventes at Nærings- og fiskeridepartementet nå vurderer denne og andre tilsvarende oppfordringer nøye.

På dette seminaret setter vi derfor det norske erstatningsregimet under lupen: Dere vil få et overblikk over dagens rettstilstand, og hvilket handlingsrom Norge har etter EØS-retten til å endre denne. Vi vil også gi eksempler på andre lands løsninger, både i og utenfor EU, og ikke minst debattere hvilke konkrete endringer i det norske regelverket som kan være aktuelle.

Vi har med andre ord et praktisk og fremtidsrettet fokus, og er derfor glade for å ha med oss representanter fra oppdragsgiversiden og leverandørsiden, som skal dele sine erfaringsbaserte vurderinger om dette temaet. Vi har også vært så heldige å få med oss professor Luke Butler, som er rådgiver for den britiske regjeringen i prosessen frem mot nytt anskaffelsesregelverk etter Brexit.

Program for dagen:

 • 08.30: Frokost og registrering
 • 08.55-09.00: Velkommen/introduksjon. Svein Terje Tveit og Gro Amdal, Arntzen de Besche.
 • 09.00-09.20: Dagens norske erstatningsregler – i hvilken grad «overoppfyller» vi våre EØS-rettslige forpliktelser? Hanna Lundeberg Raanes, Arntzen de Besche.
 • 09.20-09.40: Hva er rettstilstanden i andre EØS-land? Noen eksempler. Torjus Midtun Otterbech, Arntzen de Besche.
 • 09.40-09.50 Pause
 • 09.50-10.50: “Effective remedies in public procurement – pre and post Brexit” Dr. Luke Butler, professor ved University of Nottingham.
 • 10.50-11.00 Pause
 • 11.00-11.10: Innlegg fra oppdragsgiversiden. Gunhild Hernes Synnestvedt, juridisk direktør Bane NOR
 • 11.10-11.20: Innlegg fra leverandørsiden. Kjersti Lerkerød, juridisk direktør Kruse Smith
 • 11.20-11.30: Hvilke konkrete endringer i det norske erstatningsregimet kan være adekvate? Gro Amdal, Arntzen de Besche
 • 11.30 – 12.15: Paneldebatt med foredragsholderne.

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?