logo

Det årlige arbeidsrettsseminaret i Oslo


08:00 - 14:00

30. november

Våre lokaler i Bygdøy Allé 2, Oslo

Arntzen de Besche har gleden av å invitere til det årlige arbeidsrettseminaret i Oslo. Vi tar utgangspunkt i arbeidsgiveres daglige utfordringer og problemstillinger. Seminaret er særlig rettet mot personer som jobber innenfor HR og ledelse, men vil også være nyttig både for advokater og andre som jobber med arbeidsrettslige spørsmål.

Tema og problemstillinger for årets seminar vil være:

Nyheter: Hvilke nye dommer og lovendringer må vi ta hensyn til?
Den hybride arbeidsplassen: Hjemmekontor, kontor eller begge deler?
Innleie og midlertidig ansettelse: Etter Stortingsvalget og Fougner-utvalgets innstilling: Hva skjer?
Sykefravær: Hva må arbeidsgiver gjøre av tilrettelegging, og hva er viktig å tenke på ved oppsigelse?
Foredragsholdere er advokater i Arntzen de Besche.

Seminarene forventes godkjent som obligatorisk etterutdanning for advokater, men hver deltaker må selv søke Advokatforeningen om å få seminaret godkjent. Regnskapsførere kan på egen hånd søke seminarene godkjent som obligatoriske etterutdanningstimer.

Dersom smittesituasjonen skulle endre seg, og vi ikke kan gjennomføre seminaret fysisk, vil vi holde seminaret digitalt. Deltakerne vil bli informert fortløpende.

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?