logo

Seminar i Stavanger: Nå skal klima og miljø vektes minst 30% i offentlige anskaffelser!

13:30 - 15:00

5. oktober

Arntzen de Besche, Kongsgårdbakken 1, 4005 Stavanger

Gratis

Måten vi tenker på klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser og hvilke krav vi stiller er i rask endring. Nå skjerpes kravene ved offentlige anskaffelser, slik at klima- og miljøhensyn nå skal vektes med min. 30 %. Unntak fra dette forutsetter at det stilles klima- og miljøkrav som «klart» gir bedre miljøeffekt og det offentlige må begrunne bruk av unntaket i anskaffelsesdokumentene.

Men hva innebærer «klart», og hvilke konsekvenser har det om man trår feil?

Næringslivet ønsker å konkurrere på strengere klima- og miljøkrav, men gjelder det alle leverandører? Vil f.eks. de nye skjerpede klima- og miljøkravene kunne påvirke mulighetene til små, nyoppstartede bedrifter til å vinne offentlige kontrakter? I så fall, hvordan kan oppdragsgiver best legge til rette for at det ikke skjer?

For det offentlige medfører alle nye krav, og oppfølgingen av disse mer kompliserte anskaffelsesprosesser og mer ressursbruk. I enkelte tilfeller vil skjerpede klima- og miljøkrav kunne føre til dyrere innkjøp for den enkelte innkjøper. Hvordan skal det løses? Og kan det offentlige være sikre på at skjerpede krav bidrar til å minimere miljøbelastningen?

DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring) skal lage veiledning om de nye reglene. Hva skal den inneholde og når kommer den?

Vi har fått med oss flere sentrale aktører fra anskaffelsesmiljøet for å diskutere de nye endringene i anskaffelsesreglene og inviterer til et ettermiddagsseminar 5. oktober kl. 15:30-17:00 i våre lokaler i Stavanger. Du vil bl.a. møte DFØ, Kommunesektorens interesseorganisasjon, Boreal Norge og advokater fra Arntzen de Besche. Formålet med seminaret er å koble sammen begge sider av bordet, private og offentlige, for å høre deres synspunkter om regelendringene i klima- og miljøbestemmelsene i anskaffelsesregelverket.

Fra anskaffelsesmiljøet kommer:

Helene Hoggen er konstituert seksjonsleder for bærekraft i DFØ og leder et team med dybdekompetanse innen miljø. De skal lage veiledning om de nye reglene og hjelpe innkjøps-Norge til å benytte handlingsrommet som anskaffelsesregelverket gir til å fremme grønn omstilling.

Beatrice Dankertsen Hennyng er advokat i kommunesektorens interesseorganisasjon og ekspert på anskaffelsesregelverket, statsstøtteregelverket og EØS-retten. Beatrice sitter i anskaffelseslovutvalget som avgir deres NOU del I den 24. november 2023, og NOU del II våren 2024. Hun har bakgrunn fra Helsedirektoratet og Omsorgsbygg Oslo.

Ida Dybdal Holthe er konsernadvokat i mobilitetskonsernet Boreal Norge, som opererer transportkontrakter på vei, sjø og bane på vegne av offentlige og private oppdragsgivere i Norge og Sverige. Boreal Norge var som en av de første mobilitetsaktørene ISO-sertifisert på miljø og kvalitet alt i 2008, og har et aktivt klima- og miljøfokus i alt vi gjør. Som ledd i det grønne skiftet har Ida hatt en sentral rolle i Boreals omfattende skipsbyggingsprogram, der Boreal de siste tre årene har anskaffet elektriske fartøy med ladeinfrastruktur for mer enn 2,5 MRD kroner.

Fra Arntzen de Besche kommer:

Gro Amdal er partner og advokat i Arntzen de Besche og en av Norges ledende spesialister innenfor anskaffelsesrett, hvor hun har mer enn 26 års erfaring. Hun var nemndsmedlem i Klagenemnda for offentlige anskaffelser i perioden 2011- 2019. Hun var også deltaker i det Regjeringsoppnevnte Forenklingsutvalget, og er medforfatter av NOU 2014:4 «Enklere regler – bedre anskaffelser – Forenkling av det norske anskaffelsesregelverket».

Svein Terje Tveit leder konkurranse- og anskaffelsesgruppen i Arntzen de Besche og er medlem av Anskaffelsesutvalget som i løpet av høsten 2023 skal avgi NOU del I om blant annet samfunnshensyn i offentlige anskaffelser.

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?