logo

Grønn uke: Kraftmarkedet under press og i endring

07:30 - 09:00

20. mars

Arntzen de Besche, Ruseløkkveien 30, Oslo

For andre år på rad inviterer vi, i samarbeid med Skift-Næringslivets klimaledere, til Grønn uke i vårt BREEAM-NOR Excellent sertifiserte bygg, VIA. Hver morgen i uke 12 holder vi frokostseminar innenfor en rekke temaer og næringer.

Arntzen de Besche ønsker å være en pådriver i det grønne skiftet. Under Grønn uke i VIA vil bransje- og fagspesialister i norsk næringsliv og fra Arntzen de Besche dele sine erfaringer, gi en status på situasjonen i flere markeder, og dele sine tanker om fremtidens behov, muligheter og utfordringer.

Seminaret 20. mars vil ta for seg "Kraftmarkedet under press og i endring".

Kraftmarkedet slik det har fungert siden liberaliseringen tidlig på 1990-tallet er under press. Markedet – og dermed markedsaktørene – står overfor en rekke faktorer som gjør det svært utfordrende å manøvrere godt i kraftmarkedet. I et større perspektiv svekkes dermed kraftmarkedets evne til å understøtte det Grønne Skiftet.

Blant dagsaktuelle forhold finner vi «strømpriskrise», kraftmangel, mangel på overføringskapasitet, ny «styringsmekanisme» for vannmagasiner og eksportforbindelser, nytt regime for fastpriskontrakter, endringer i skatteregimet, likviditetskrise i det finansielle markedet og forslag til markedsreform fra EU-kommisjonen. Alt dette skaper utfordringer og lav forutsigbarhet for markedsaktørene – både på produsent- og forbrukssiden.

Under seminaret vil Statkraft, Nortura, Nasdaq og Arntzen de Besche se nærmere på forholdene i kraftmarkedet og på hvordan kraftprodusenter og store kraftforbrukere må forholde seg til dagens situasjon. Både rene markedsforhold og det større bærekraftsperspektivet vil bli belyst.

Vi inviterer til frokost og registrering fra kl 08.00. Foredragene starter kl 08.30.

Vi oppfordrer til spørsmål og diskusjon.

Velkommen!

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?