logo

Grønn Uke: Miljø og bærekraft i offentlige anskaffelser – hvordan skal konkurransegrunnlagene og tilbudene se ut nå?

07:30 - 08:30

13. mars

Arntzen de Besche, Ruseløkkveien 30, Oslo eller følg det digitalt

Gratis

Fra 1. januar 2024 trådte en ny bestemmelse i kraft i anskaffelsesregelverket som krever at miljøhensyn skal veie 30 prosent i ethvert anskaffelsesprosjekt, med mindre det tydelig framgår at andre kriterier vil føre til bedre klima- og miljøeffekter, eller i tilfeller der klima- og miljøpåvirkningen er ubetydelig (med krav om begrunnelse). Under dette frokostseminaret vil vi gi en innføring i den nye bestemmelsen.

Ønsker du å følge seminaret digitalt, meld deg på her.

Vi vil gjennomgå DFØs praktiske veileder til miljøbestemmelsen (lansert første gang 31. okt 2023), og vi vil også behandle forslaget til miljøbestemmelse i forslag til ny lov om offentlige anskaffelser (NOU del I, anskaffelseslovutvalget, lansert 9. november 2023).

Vi vil behandle spørsmål som:

  1. Hva er gode tildelingskriterier for miljø- og bærekraft?
  2. Hvordan evaluere tildelingskriterier for miljø- og bærekraft?
  3. Hva er gode besvarelser av ulike tildelingskriterier for miljø- og bærekraft?
  4. Når er krav i kravspesifikasjonen klart bedre enn klima- og miljø? Og hvordan bør dette begrunnes i anskaffelsesdokumentene for å redusere risikoen for brudd på regelverket?
  5. Hvordan vil den nye klima- og miljøregelen håndheves? Hvordan reduserer oppdragsgiver risikoen for håndhevelse?
  6. Hvilke klagemuligheter har tilbyder, dersom tilbyder mener miljøkravet ikke er oppfylt?

Dette seminaret passer for jurister og offentlige innkjøpere som spesielt arbeider med vare- og tjenesteleveranser, samt bygg- og anlegg til det offentlige, og offentlige innkjøpere og andre som arbeider med offentlige anbud.

Foredragsholdere:

Helene Hoggen er seksjonssjef for klima og miljø i DFØ. De har laget veiledning om de nye reglene og hjelper innkjøps-Norge til å benytte handlingsrommet som anskaffelsesregelverket gir til å fremme grønn omstilling. Hoggen har deltatt på en rekke seminarer og konferanser det siste halve året om temaet, og har langt erfaring med arbeid med anskaffelsesreglene.

Svein Terje Tveit er partner og advokat i Arntzen de Besche og ekspert på offentlige anskaffelser. Han er oppnevnt av regjeringen som medlem av anskaffelseslovutvalget som lanserte sitt lovforslag (del I), herunder forslag til ny miljøbestemmelse, den 9. november 2023. Svein Terje bistår både leverandører og oppdragsgivere ved utforming av tilbud og konkurransegrunnlag, og har lang erfaring fra saker for Klagenemnda for offentlige anskaffelser og de alminnelige domstolene (midlertidige forføyninger og erstatningssaker). Han leder Skift-Næringslivets klimaledere arbeid med grønne innkjøp, og har i flere år engasjert seg i temaet miljø- og bærekraft i offentlige anskaffelser.

Velkommen!

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?