logo

AdeB-dagene 2024: Manuduksjon i dynamisk tingsrett

07:00 - 09:00

27. mai

Arntzen de Besche, Ruseløkkveien 30, Oslo

Velkommen til AdeB-dagene og manuduksjon i dynamisk tingsrett.

Vår partner Håvard Bergli og advokatfullmektig Lene Nevermo Hanssen foredrar om temaet «Rettsvern for fast eiendom».

I løpet av to timer vil vi dykke ned i reglene om kolliderende rettigheter i fast eiendom, og belyse følgende temaer som det forventes at du som student har god forståelse av:

  • De ulike konflikttypene: Hjemmelsmannskonflikt og dobbeltsuksesjonskonflikt
  • Legislative hensyn bak rettsvernsreglene i tinglysingsloven
  • Tinglysingslovens regler om vern mot kreditorbeslag med utgangspunkt i ulike praktiske problemstillinger
  • Tinglysingslovens regler om vern mot godtroerverv med utgangspunkt i ulike praktiske problemstillinger
  • Ulovfestet godtroerverv

Håvard har lang erfaring som rådgiver og advokat knyttet til transaksjoner og eiendomsprosjekter. Han bistår både med kjøp og salg, og leie av næringseiendommer, men også utviklingsprosjekter og andre forhold tilknyttet næringseiendommer og boligprosjekter.

Lene bistår primært næringsdrivende med eiendomsrelaterte problemstillinger, herunder juridiske, kommersielle og praktiske spørsmål knyttet til eiendomstransaksjoner. Lene skrev masteroppgave om rettsvern for fast eiendom og har vært arbeidsgruppeleder for studenter ved Universitet i Bergen.

Manuduksjonen passer for studenter som tar eksamen i Formuerett II (JUS3213).

Det blir servert frokost i forkant av manuduksjonen!

Vi gleder oss! 

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?