logo
Lene Nevermo Hanssen

Kontaktinformasjon

Kompetanseområder

AdvokatfullmektigOslo

Lene Nevermo Hanssen

Lene bistår primært næringsdrivende med eiendomsrelaterte problemstillinger, herunder juridiske, kommersielle og praktiske spørsmål knyttet til eiendomstransaksjoner. Hun bistår særlig i forbindelse med due diligence-prosesser, utforming av avtaleverk, samt tinglysing og oppgjør. Hun har også erfaring med spørsmål knyttet til utleie av næringseiendom og generell kontraktsrett. I tillegg har hun erfaring med seksjonering av eiendom ved utbyggingsprosjekter, samt spørsmål knyttet til plan- og bygningslovgivningen.

Lene har inngående kjennskap til regelverket for antihvitvasking, og kan bistå med spørsmål knyttet til håndtering av risiko for hvitvasking og terrorfinansiering.

Lene skrev masteroppgave om rettsvern for fast eiendom med tittelen "Selvstendig rettsvernshevd etter HR-2021-1773-A".

Aktuelt

Se alle

19. desember 2023

Hva kan vi lære etter tilsynet hos Askim & Spydeberg Sparebank?

Etter tilsyn hos Askim & Spydeberg Sparebank vedtok Finanstilsynet den 20. november 2023 å ilegge banken et overtredelsesgebyr på NOK 9 500 000. Tilsynsrapporten illustrerer på flere måter hvilke krav Finanstilsynet stiller til rapporteringspliktige etter hvitvaskingsregelverket. Med denne artikkelen ønsker vi å belyse noen generelle læringspunkter for andre rapporteringspliktige som kan utledes av tilsynsrapporten.

11. september 2023

Typiske fallgruver ved etterlevelse av antihvitvaskingsregelverket

I kampen mot økonomisk kriminalitet og finansiell korrupsjon har myndighetene innført omfattende reguleringer som pålegger en rekke aktører å bidra til å forhindre hvitvasking og terrorfinansiering. I tillegg til straffelovgivningen, står hvitvaskingsloven sentralt på dette området.

13. desember 2022

Nyhetsbrev: Ny avklaring om beregning av dokumentavgift for restareal

Høyesterett avsa nylig en avgjørelse om forståelsen av dokumentavgiftslovens regler om beregning av dokumentavgift. Ved trinnvis utbygging fradeles det gjerne en grunneiendom per byggetrinn. Til slutt så kan det gjenstå et restareal bestående av veiarealer, grøntarealer, lekeplass o.l Det har lenge vært uklart hva dokumentavgiftsgrunnlaget skal settes til for slike restarealer. Avgjørelsen avklarer at grunnlaget for dokumentavgift kan være ned mot null dersom rådigheten over resteiendommen er begrenset av de gjeldende offentlige reguleringsbestemmelsene og videre utbygging er forbudt. Vi tar deg gjennom de viktigste punktene i avgjørelsen, og dens betydning for deg som utbygger.
0/0

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?