logo

Grønn uke: Offentliggjøringsforordningen – hvordan etterleve SFDR?

07:30 - 09:00

22. mars

Arntzen de Besche, Ruseløkkveien 30, Oslo

For andre år på rad inviterer vi, i samarbeid med Skift-Næringslivets klimaledere, til Grønn uke i vårt BREEAM-NOR Excellent sertifiserte bygg, VIA. Hver morgen i uke 12 holder vi frokostseminar innenfor en rekke temaer og næringer.

Arntzen de Besche ønsker å være en pådriver i det grønne skiftet. Under Grønn uke i VIA vil bransje- og fagspesialister i norsk næringsliv og fra Arntzen de Besche dele sine erfaringer, gi en status på situasjonen i flere markeder, og dele sine tanker om fremtidens behov, muligheter og utfordringer.

Seminaret den 22. mars vil ta for seg "Offentliggjøringsforordningen – hvordan etterleve SFDR?".

En erfaringsbasert gjennomgang av hvordan kapitalforvaltere og andre kapitalmarkedsdeltakere gjør virksomheten SFDR-compliant og går frem ved klassifisering av fond.

Vi vil ha særlig fokus på de valgene man må ta mht. PAI og fondsklassifisering, samt gå inn på noen krevende tolkningsspørsmål med stor praktisk betydning.

Vi oppfordrer til spørsmål og diskusjon.

Velkommen!

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?