logo

Grønn uke: 20-24. mars

07:30 - 09:00

20. mars - 24. mars

Arntzen de Besche, Ruseløkkveien 30, Oslo

For andre år på rad inviterer vi, i samarbeid med Skift-Næringslivets klimaledere, til Grønn uke i vårt BREEAM-NOR Excellent sertifiserte bygg, VIA. Hver morgen i uke 12 holder vi frokostseminar innenfor en rekke temaer og næringer. Nedenfor finner du en oversikt over arrangementene, følg lenkene for å melde deg på de ulike seminarene.

Arntzen de Besche ønsker å være en pådriver i det grønne skiftet. Under Grønn uke i VIA vil bransje- og fagspesialister i norsk næringsliv og fra Arntzen de Besche dele sine erfaringer, gi en status på situasjonen i flere markeder, og dele sine tanker om fremtidens behov, muligheter og utfordringer.
Vi oppfordrer til spørsmål og diskusjon.

Vi åpner dørene for frokost og registering kl. 08.00, og foredragene starter kl. 08.30.

Ukens program:

Mandag 20. mars: Kraftmarkedet under press og i endring

Kraftmarkedet slik det har fungert siden liberaliseringen tidlig på 1990-tallet er under press. Markedet – og dermed markedsaktørene – står overfor en rekke faktorer som gjør det svært utfordrende å manøvrere godt i kraftmarkedet. I et større perspektiv svekkes dermed kraftmarkedets evne til å understøtte det Grønne Skiftet.

Blant dagsaktuelle forhold finner vi «strømpriskrise», kraftmangel, mangel på overføringskapasitet, ny «styringsmekanisme» for vannmagasiner og eksportforbindelser, nytt regime for fastpriskontrakter, endringer i skatteregimet, likviditetskrise i det finansielle markedet og forslag til markedsreform fra EU-kommisjonen. Alt dette skaper utfordringer og lav forutsigbarhet for markedsaktørene – både på produsent- og forbrukssiden.

Under seminaret vil Statkraft, Nortura, Nasdaq og Arntzen de Besche se nærmere på forholdene i kraftmarkedet og på hvordan kraftprodusenter og store kraftforbrukere må forholde seg til dagens situasjon. Både rene markedsforhold og det større bærekraftsperspektivet vil bli belyst.

Les mer og meld deg på her.

Tirsdag 21. mars: Hvilke tiltak og løsninger bør bygg- og eiendomsbransjen implementere nå?

Fokuset på klima og miljø i bygg- og eiendomsbransjen er stadig økende. Mange gode tiltak er allerede igangsatt, men vi har samtidig en lang vei å gå, og mye vi kan lære av hverandre.

I den forbindelse ønsker Arntzen de Besche å rette søkelyset på utfordringer, løsninger og tiltak som bransjen kan iverksette umiddelbart.

Aktørene vi har med oss er Statsbygg, AF Gruppen, Multiconsult og Skanska, som vil dele erfaringer og konkrete tiltak for å ivareta klima og miljø i byggeprosjekter.

Les mer og meld deg på her.

Onsdag 22. mars: Offentliggjøringsforordningen – hvordan etterleve SFDR?

En erfaringsbasert gjennomgang av hvordan kapitalforvaltere og andre kapitalmarkedsdeltakere gjør virksomheten SFDR-compliant og går frem ved klassifisering av fond.

Vi vil ha særlig fokus på de valgene man må ta mht. PAI og fondsklassifisering, samt gå inn på noen krevende tolkningsspørsmål med stor praktisk betydning.

Les mer og meld deg på her.

Torsdag 23. mars: Hvordan kan norske virksomheter være en katalysator i klimaløsningen?

Mange norske selskaper satser på å være en del av løsningen for å gjøre verden grønnere. Det krever blant annet nytenkning, investeringsvilje og-evne.

Vi har invitert gründerselskapene Chooose og Norwegian Hydrogen, og ESG-investeringsfondet Sandwater, til å snakke om hvilke utfordringer selskaper står i både for å lykkes som selskap og for å være en del av klimaløsningen.

Temaer som kapitaltilgang, investormiljø og rammebetingelser vil være en naturlig del av diskusjonen når selskapene deler av sine erfaringer.

Les mer og meld deg på her.

Fredag 24. mars: Det grønne skiftet og eiendomsbransjen

Vi har gleden av å få Akershus Eiendom AS, Norconsult AS og Danske Bank til vår frokostseminar om det grønne skiftet i eiendomsbransjen. På møtet vil de siste undersøkelsene om betydningen av ESG og leiesektoren gjennomgås og kartlegging av fysisk klimarisiko samt klimatilpasning for nye og eksisterende bygg. Det blir også en gjennomgang av hvordan bærekraft og taksonomi påvirker lånetilgang og lånevilkår samt hva AdeB arbeider med .

Les mer og meld deg på her.

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?