logo

Grønn uke: Hvordan kan norske virksomheter være en katalysator i klimaløsningen?

07:30 - 09:00

23. mars

Arntzen de Besche, Ruseløkkveien 30, Oslo

For andre år på rad inviterer vi, i samarbeid med Skift-Næringslivets klimaledere, til Grønn uke i vårt BREEAM-NOR Excellent sertifiserte bygg, VIA. Hver morgen i uke 12 holder vi frokostseminar innenfor en rekke temaer og næringer.

Arntzen de Besche ønsker å være en pådriver i det grønne skiftet. Under Grønn uke i VIA vil bransje- og fagspesialister i norsk næringsliv og fra Arntzen de Besche dele sine erfaringer, gi en status på situasjonen i flere markeder, og dele sine tanker om fremtidens behov, muligheter og utfordringer.

Seminaret den 23. mars vil ta for seg "Hvordan kan norske virksomheter være en katalysator i klimaløsningen?".

Mange norske selskaper satser på å være en del av løsningen for å gjøre verden grønnere. Det krever blant annet nytenkning, investeringsvilje og-evne.

Vi har invitert gründerselskapene Chooose og Norwegian Hydrogen, og ESG-investeringsfondet Sandwater, til å snakke om hvilke utfordringer selskaper står i både for å lykkes som selskap og for å være en del av klimaløsningen. Temaer som kapitaltilgang, investormiljø og rammebetingelser vil være en naturlig del av diskusjonen når selskapene deler av sine erfaringer.