logo

Grønn uke: Hvordan kan norske virksomheter være en katalysator i klimaløsningen?

07:30 - 09:00

23. mars

Arntzen de Besche, Ruseløkkveien 30, Oslo

For andre år på rad inviterer vi, i samarbeid med Skift-Næringslivets klimaledere, til Grønn uke i vårt BREEAM-NOR Excellent sertifiserte bygg, VIA. Hver morgen i uke 12 holder vi frokostseminar innenfor en rekke temaer og næringer.

Arntzen de Besche ønsker å være en pådriver i det grønne skiftet. Under Grønn uke i VIA vil bransje- og fagspesialister i norsk næringsliv og fra Arntzen de Besche dele sine erfaringer, gi en status på situasjonen i flere markeder, og dele sine tanker om fremtidens behov, muligheter og utfordringer.

Seminaret den 23. mars vil ta for seg "Hvordan kan norske virksomheter være en katalysator i klimaløsningen?".

Mange norske selskaper satser på å være en del av løsningen for å gjøre verden grønnere. Det krever blant annet nytenkning, investeringsvilje og-evne.

Vi har invitert gründerselskapene Chooose og Norwegian Hydrogen, og ESG-investeringsfondet Sandwater, til å snakke om hvilke utfordringer selskaper står i både for å lykkes som selskap og for å være en del av klimaløsningen. Temaer som kapitaltilgang, investormiljø og rammebetingelser vil være en naturlig del av diskusjonen når selskapene deler av sine erfaringer.

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?