logo

Nå skal klima og miljø vektes minst 30 % i offentlige anskaffelser!

13:30 - 15:00

11. september

Arntzen de Besche, Ruseløkkveien 30

Måten vi tenker på klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser og hvilke krav vi stiller er i rask endring. Nå skjerpes kravene ved offentlige anskaffelser, slik at klima- og miljøhensyn nå skal vektes med min. 30 %. Unntak fra dette forutsetter at det stilles klima- og miljøkrav som «klart» gir bedre miljøeffekt og det offentlige må begrunne bruk av unntaket i anskaffelsesdokumentene.

Men hva innebærer «klart», og hvilke konsekvenser har det om man trår feil?

Næringslivet ønsker å konkurrere på strengere klima- og miljøkrav, men gjelder det alle leverandører? Vil f.eks. de nye skjerpede klima- og miljøkravene kunne påvirke mulighetene til små, nyoppstartede bedrifter til å vinne offentlige kontrakter? I så fall, hvordan kan oppdragsgiver best legge til rette for at det ikke skjer?

For det offentlige medfører alle nye krav, og oppfølgingen av disse mer kompliserte anskaffelsesprosesser og mer ressursbruk. I enkelte tilfeller vil skjerpede klima- og miljøkrav kunne føre til dyrere innkjøp for den enkelte innkjøper. Hvordan skal det løses? Og kan det offentlige være sikre på at skjerpede krav bidrar til å minimere miljøbelastningen?

DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring) skal lage veiledning om de nye reglene. Hva skal den inneholde og når kommer den?

Vi har fått med oss flere sentrale aktører fra anskaffelsesmiljøet for å diskutere de nye endringene i anskaffelsesreglene og inviterer til et ettermiddagsseminar 11. september kl. 15:30-17:00 i våre lokaler i Oslo. Du vil bl.a. møte Abelia, Veidekke, DFØ samt advokater fra Arntzen de Besche. Formålet med seminaret er å koble sammen begge sider av bordet, private og offentlige, for å høre deres synspunkter om regelendringene i klima- og miljøbestemmelsene i anskaffelsesregelverket.

Fra anskaffelsesmiljøet kommer:

Catharina Bjerke er bærekraftsdirektør i Veidekke, en av Skandinavias største
entreprenører og eiendomsutvikler. I Veidekke står bærekraft sentralt i forretningsmodellen og de jobber hele tiden for å finne gode løsninger som kan bidra til det grønne skiftet.

Helene Hoggen er konstituert seksjonsleder for bærekraft i DFØ og leder et team med dybdekompetanse innen miljø. De skal lage veiledning om de nye reglene og hjelpe innkjøps-Norge til å benytte handlingsrommet som anskaffelsesregelverket gir til å fremme grønn omstilling.

Nils-Ola Widme er næringspolitisk direktør i Abelia, foreningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO. Under høringen var Abelia i tvil om anskaffelsesreglene er egnet som virkemiddel til å oppnå den ønskete miljøeffekten. Hva mener Abelia nå?

Gunhild Hernes Synnestvedt er juridisk direktør i Bane NOR, som er en viktig aktør i transportsektoren med sterkt miljøfokus. Under høringen var Bane Nor opptatte av at innkjøper må ha en fleksibilitet til å velge den kombinasjonen av virkemidler, som i den enkelte anskaffelse vil gi størst mulig miljøgevinst. Hva mener Bane Nor om de nye reglene?

Fra Arntzen de Besche kommer:

Svein Terje Tveit leder konkurranse- og anskaffelsesgruppen i Arntzen de Besche og er medlem av Anskaffelsesutvalget som i løpet av høsten 2023 skal avgi NOU del I om blant annet samfunnshensyn i offentlige anskaffelser.

Margrét Gunnarsdottir har lang fartstid fra Nærings- og fiskeridepartementet, hvor hun i mange år jobbet med anskaffelsesregelverket og utarbeidet bl.a. deler av departements veileder. Fra tidligere har hun arbeidet i EFTA-domstolen, ESA og ledende advokatfirma i Oslo.

Advokatfirmaet Arntzen de Besche har lenge satset på klima- og miljøhensyn i egen virksomhet, samt i relasjon til klienter og samfunn. Som sterkt engasjert advokatfirma i nettverket SKIFT, har vi tatt en aktiv rolle som pådriver innen blant annet grønne innkjøp. Vi arrangerer årlig «Grønn Uke» for klienter med daglige foredrag innen relevante bærekraftstemaer. Vi rådgir klienter innen et bredt spekter av områder på relevante implikasjoner av EUs Green Deal samt norsk bærekraftsregelverk.

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?