logo

Frokostseminar om åpenhetsloven

06:30 - 07:30

24. august

Kongsgårdbakken 1, 4005 Stavanger

Gratis

Vi inviterer til frokostseminar om den nye åpenhetsloven som trer i kraft allerede 1. juli 2022. Formålet med loven er å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og tjenester.

Loven gjelder alle store foretak og virksomheter som oppfyller to av følgende tre vilkår:

(i) salgsinntekt på mer enn 70 millioner kroner

(ii) balansesum på mer enn 35 millioner kroner

(iii) gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret på mer enn 50 årsverk

Loven oppstiller i hovedsak tre plikter: For det første må det foretas aktsomhetsvurderinger i egen virksomhet, leverandørkjeder og forretningspartnere. For det andre må det rapporteres om negativ innvirkning på menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter som er avdekket, og for det tredje må det svares på spørsmål fra interessenter.

Arntzen de Besche har allerede bistått en rekke norske og utenlandske klienter med å få på plass nødvendige dokumenter, rutiner og prosesser i tråd med åpenhetslovens krav. På webinaret vil vi redegjøre nærmere for lovens vilkår, vi vil gi deg nyttige verktøy for å implementere kravene i virksomheten og du vil også få en oversikt over dokumenter som virksomheten bør ha på plass for å være compliant.

Dersom du har spørsmål før loven trer i kraft stiller vi gjerne til en uforpliktende samtale, og du kan også lese mer i vårt nyhetsbrev som ligger her.

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?