logo

Nyhetsbrev: Åpenhetsloven - er din bedrift compliant?

Den nye loven om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven) trer i kraft allerede 1. juli 2022.

Vi skrev i 2021 et nyhetsbrev om loven, og siden da har vi hatt mye spennende arbeid i form av foredrag, workshops, og oppfølging for fantastiske klienter som ønsker å bidra til sosial bærekraft!

Virksomheter som har innarbeidet gode rutiner og prosesser allerede før loven trer i kraft, vil være bedre rustet til å svare ut henvendelser fra interessenter. I tillegg kan det gi virksomheten et bedre omdømme og en styrket posisjon i markedet. Virksomheter som ikke innretter seg risikerer etter hvert sanksjoner fra myndighetene, selv om det er uttalt at det ikke vil bli ilagt bøter i den første overgangsfasen. Enkelte klienter har også prioritert å forberede seg på selve informasjonsplikten som trer i kraft 1. juli, samt utarbeidelse av en plan for videre arbeid.

Vi har allerede bistått en rekke norske og utenlandske klienter med å få på plass nødvendige dokumenter, rutiner og prosesser i tråd med åpenhetslovens krav. Gjennom dette arbeidet har vi i tillegg til norske rettskilder gjennomgått internasjonale retningslinjer fra OECD og UN, forslag til nytt EU-direktiv om Corporate Sustainability, bransjestandarder og veiledninger til aktsomhetsvurderingene. Basert på disse kildene har vi utviklet nyttige verktøy som skal sikre at virksomheten er innrettet i tråd med regelverket. Vi har også opparbeidet oss praktisk og inngående kunnskap om lovens kommersielle
aspekter.

De typiske arbeidsoppgavene vi bistår med er:

  • Tydeliggjøring av lovens anvendelsesområde for den konkrete virksomheten
  • Utarbeidelse av Responsible Business Conduct (RBC) som forankrer og beskriver virksomhetens arbeid etter loven
  • Vesentlighetsanalyse som kartlegger risiko og avgrenser oppfølgingsarbeidet
  • Kartlegging og analyse av selskaper i leverandørkjeden
  • Oppfølging av forhold som avdekkes, herunder utarbeidelse av Supplier Code of Conduct og kontraktsvilkår for leverandører og samarbeidspartnere
  • Håndtering av informasjonsplikten, herunder forberedelse av svar på FAQ og kommunikasjonsplan i møte med spørsmål fra interessenter
  • Veiledning knyttet til hvilken informasjon virksomheten (ikke) er forpliktet til å gi
  • Rapportering på sosial bærekraft


Har dere spørsmål om åpenhetsloven eller behov for bistand? Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale!