logo
Sarah Haugvad Andresen

Fast advokatOslo

Sarah Haugvad Andresen

Sarah Haugvad Andresen jobber med tvisteløsning, prosedyre og compliance (ESG). Hennes brede kompetanse innenfor disse områdene gjør henne godt egnet til å bistå på komplekse og tverrfaglige prosjekter. 

Sarah bistår norske og internasjonale klienter med ulike former for tvisteløsning, som prosedyre, forhandlinger og alminnelig forretningsjuridisk rådgivning. Hun har vært involvert i flere omfattende og komplekse tvister innenfor kontraktsrett, selskapsrett og erstatningsrett.

Sarah har også erfaring fra omfattende granskninger, blant annet knyttet til finansregulatorisk regelverk og konkurranserett. Videre har Sarah inngående kunnskap om bærekraft (ESG), særlig knyttet til compliance og rapportering. Gjennom Revisorforeningens Akademi i Bærekraftsrapportering, har hun fått grundig innføring i de nye rapporteringskravene på EU-nivå. Sarah er derfor godt oppdatert på internasjonale regler og retningslinjer på bærekraftsområdet, som OECD Guidelines, Corporate Sustainability Reporting Directive, rapporteringsstandardene i ESRS og taksonomien. Hun bistår en rekke norske og internasjonale klienter med utarbeidelser av interne planer og retningslinjer, aktsomhetsvurderinger (due diligence), kartlegging av risiko og generell overholdelse av åpenhetsloven og annet relevant regelverk på tvers av EU.

Sarah setter seg raskt og grundig inn i sakene hun arbeider med, og er opptatt av en åpen, tillitsfull og konstruktiv dialog med både kollegaer og klienter. 

Sarah Haugvad Andresen is very impressive in her work with eye to all the details

Klient, Legal 500, 2024

Aktuelt

Se alle

5. april 2024

Historisk dom fra EMD

Er stater forpliktet til å beskytte innbyggere mot virkningene av menneskeskapte klimaendringer? På tirsdag kunngjorde Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) historisk dom i en av tre klimasaker som var samlet til felles behandling.

17. november 2023

Forbrukertilsynet med omfattende kontroll av selskaper som er omfattet åpenhetsloven

Forbrukertilsynet har gjennomført kontroller av 500 virksomheter etter at åpenhetsloven trådte i kraft. Kontrollene avdekker at en femtedel av disse ikke oppfyller kravet om å publisere redegjørelser for aktsomhetsvurderinger på sine nettsider. En bekymringsfull trend, i følge Forbrukertilsynet, som nå advarer mot at brudd på loven kan føre til sanksjoner.

8. mars 2023

Å bygge klientrelasjoner er noe av det viktigste man gjør på veien mot å bli partner

Vi feirer kvinnedagen med å trekke frem to av våre dyktige kolleger og tospann på tvers av generasjoner og hierarki - Sarah og Susanne. Susanne ble partner på begynnelsen av 90-tallet, var den første kvinnelige managing partneren i en av «de fire store» da hun ledet Wikborg Rein fra 2011 – 2016, og ble partner hos oss i 2020. Sarah er advokatfullmektig og har vært en del av tvisteløsningsteamet vårt siden 2021.

31. mai 2021

Nyhetsbrev: Næringsdrivende stiftelser skal etter nytt lovforslag ha «erverv som formål»

Nærings- og fiskeridepartementet har arbeidet lenge med Stiftelseslovutvalgets forslag til ny stiftelseslov som ble overlevert den 21. oktober 2016 (NOU 2016: 21). Selv om det lå utenfor utvalgets mandat, ble det i utredningen likevel fremhevet at reglene for stiftelsers skatteplikt var uklare. Departementet ønsker nå å skape større klarhet i regelverket, og har sendt et nytt lovforslag ut på høring. Det mest radikale forslaget går ut på at stiftelser ikke skal kunne drive skattepliktig næringsvirksomhet direkte i stiftelsene. Ett av hovedmotivene bak lovforslaget har vært å identifisere skattbar inntekt og verdier.
0/0

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?