logo

Å bygge klientrelasjoner er noe av det viktigste man gjør på veien mot å bli partner

Vi feirer kvinnedagen med å trekke frem to av våre dyktige kolleger og tospann på tvers av generasjoner og hierarki - Sarah og Susanne. Susanne ble partner på begynnelsen av 90-tallet, var den første kvinnelige managing partneren i en av «de fire store» da hun ledet Wikborg Rein fra 2011 – 2016, og ble partner hos oss i 2020. Sarah er advokatfullmektig og har vært en del av tvisteløsningsteamet vårt siden 2021.

Sammen bistår de klienter som ønsker bistand innenfor bærekraft og åpenhetsloven – blant annet. De engasjerer seg også rundt spørsmål om kjønnsbalanse og likestilling internt i Arntzen de Besche, og var naturlig nok en del av diskusjonspanelet da arrangerte en intern kvinnedag i november i fjor, hvor kjønnsbalanse og mangfold var temaer.

Hvordan er det å få jobbe så tett med en såpass erfaren advokat som Susanne?

- Åh, hvor skal jeg begynne. Jeg lærer så mye av Susanne, men noe av det som er mest givende er hvordan hun involverer sine yngre kollegaer gjennom alle deler av oppdraget, og særlig ut mot klienter. Det har gitt meg en selvtillit som jeg tar med meg videre til andre oppdrag. Hun tar seg god tid til å gå i dybden i faglige diskusjoner, og skaper et trygt miljø der vi får frem det beste i hverandre.

For Susanne har nettopp dette vært en bevisst tanke.

- Jeg er veldig bevisst på viktigheten av å få yngre, ikke bare kvinner, til å synes. Muligheten til å bygge klientrelasjoner er noe av det viktigste man gjør på veien mot å bli partner. Og vi vet jo at nåløyet har vært trangere for kvinner. Jeg tror dette er noe av det viktigste jeg kan bidra med.

Hvordan har partnerrollen utviklet seg siden du inntok den for snart 30 år siden?

- Mye av innholdet er det samme, men jeg vil si at partnerrollen har blitt enda mer profesjonalisert. Og det er mer involvering på alle nivåer enn det det kanskje var før. Vi jobber mer på tvers av hierarkier, og mye av dette skyldes jo at klientene våre også er mindre hierarkiske enn de var før. Å spille på det mangfoldet vi har er viktigere enn noen gang. 

Hva tenker du om kjønnsbalansen i bransjen, som ung – og kanskje utålmodig – advokat, Sarah?

- Det går absolutt i riktig retning, og så er det noen områder i advokatbransjen som henger mer igjen enn andre. Jeg tror det viktigste bransjen kan gjøre er å være åpen og ha bevissthet rundt mangfold og kjønnsbalanse, og ikke minst erkjenne hvorfor dette er viktig. Mangfold bidrar jo blant annet til økt innovasjon, bedre beslutningsprosesser og et godt arbeidsmiljø. Ved en for snever rekruttering får man heller ikke tak i de beste kandidatene.

Susanne er enig.

- Jeg tror det er lurt at bransjen setter seg noen kvantitative mål, dersom vi skal komme oss videre. Dette vil bidra til nødvendige prioriteringer, samtidig som det sender et signal om at vi tar dette på alvor. Dette vil gi motivasjon, dedikasjon og tillit.

Hvilket råd vil du gi til kvinner med partnerambisjoner, Susanne?

- Her vil jeg trekke frem to ting. Prioritet en må være å benytte muligheten til klientkontakt. Hvis det ikke er noen som inviterer deg inn, vær gjerne litt frempå og spør om du kan bli med. Det andre er å lytte til klienten, være hyggelig (som alle i AdeB er!) og følge godt med på de gjør. Hold jevnlig kontakt, slik at du bygger opp relasjonen over tid. Klarer du det, er du godt på vei.

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?