logo

Ny lov om offentlige anskaffelser – lovutvalget presenterer

06:30 - 09:00

6. juni

Arntzen de Besche, Beddingen 16, Trondheim

I samarbeid med advokatfirmaet Sands inviterer vi til seminar om den nye loven om offentlige anskaffelser, der lovutvalget presenterer arbeidet med utredningen.

Regjeringen satte 4. november 2022 ned et lovutvalg for å revidere anskaffelsesregelverket, gjøre det enklere og lettere tilgjengelig, styrke klima- og miljøhensyn og bidra til omstilling til et mer bærekraftig samfunn.

I den andre og siste delleveranse har utvalget vurdert sikkerhet og beredskap, hensynet til lokale og vurdert behovet for nye regler om åpenhet eierskap og skatt. Utvalget har videre foretatt en helhetlig gjennomgang av håndhevingssystemet.

Utvalget har vurdert endringer i dagens håndhevingssystem, og vurdert hvordan KOFA og domstolene best kan bidra til effektiv håndheving. En rekke endringer foreslås:

  • Klagenemndas avgjørelser foreslås å gjøres bindende
  • Suspensjonsreglene foreslås endret for å sikre mer effektiv og rask klagebehandling og tvisteløsning
  • Innskjerpet tapsbegrensningsplikt for leverandørene (må bruke klagemulighetene)
  • Konkurransetilsynet foreslås som tilsynsmyndighet for ulovlige direkteanskaffelser med kompetanse til å ilegge overtredelsesgebyr

Avvisningsreglene er gjennomgått av utvalget.

  • Hvilke avvisningsregler følger av direktivet? Har vi implementert disse riktig?
  • Hvilke ytterligere (norske) avvisningsregler behøver vi?

Lovutvalget vil presentere og diskutere de viktigste endringene, og hva disse betyr for deg dersom utvalgets lovforslag blir vedtatt.

Program:

08:00-0830 Registrering og lett frokost

0830-0840: Velkommen

v/ lovutvalgsmedlemmene Kjersti Holum Karlstrøm, Jon Gresseth og Svein Terje Tveit

08:40 - 0900 Sikkerhet og beredskap: Hvordan skal dette sikres i anskaffelsesregelverket?

Foredragsholder: Sondre M. Andersen, Vice President Legal, Kongsberg Defence & Aerospace

09:00-09:40 Nemndsmodell eller domstolsmodell – eller utvalgets hybrid?

Moderator: Kjersti Holum Karlstrøm

I panelet: Henning Kristiansen, Oslo tingrett; Elisabeth Wiik, KOFA; Svein Terje Tveit, Arntzen

09:40-1000 Pause

1000 - 1010 Erstatningsreglene – hvordan vil de se ut nå? Kort introduksjon v/Svein Terje Tveit

10:10: 1050 Utvalgets forslag til erstatningsregler – er vi enige nå?

Moderator: Svein Terje Tveit

I panelet: Jon Gresseth, Kjersti Holum Karlsen og Oda H. Ekre


1050-1100 Oppsummering / Q&A

Flere foredragsholdere vil lanseres.


Vel møtt!

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?