logo

Grønn uke i VIA: Miljøkrav i offentlige anskaffelser - et nordisk perspektiv.

07:00 - 08:55

15. mars

Arntzen de Besche, Ruseløkkveien 30, Oslo

Den norske anskaffelsesloven og forskriften gir offentlige innkjøpere en plikt til å hensynta miljøet. Rekkevidden av miljøkravet er likevel ikke like klart. Er oppdragsgiver forpliktet til å utarbeide overordnede rutiner for miljø i sin anskaffelsespraksis, eller er oppdragsgiver forpliktet til å stille miljøkrav i hver enkelt anskaffelse? Og hvordan gjennomføre og følge opp anskaffelsen i henhold til regelverket samtidig som dets handlingsrom utnyttes?

I dette frokostseminaret vil vi se på miljøkrav fra et nordisk perspektiv. Hvordan er miljø- og bærekraft regulert i anskaffelsesregelverket i Sverige? Og hva med Danmark? Hvor langt rekker plikten i de enkelte landene? Hvilke erfaringer har vi gjort med grønne anskaffelser? Og hvordan legger vi til rette for en god balansering av miljøkrav og andre hensyn?

Med oss har vi tre ledende nordiske eksperter på grønne anskaffelser:

  • Lina Håkansson Kjellén, partner i Bokwall Rislund, Stockholm
  • Peter E. Stassen, partner i Plesner, København
  • Svein Terje Tveit, partner i Arntzen de Besche, Oslo

Vi har et begrenset antall plasser til seminaret, så husk å melde din interesse i skjemaet nedenfor. Før seminaret, vil du få beskjed om du har fått plass.

Dette seminaret vil gjennomføres på engelsk.

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?