logo

AdeB-dagene høsten 2023: Manuduksjon i sivilprosess

08:00 - 10:00

5. desember

Arntzen de Besche, Ruseløkkveien 30, Oslo

Vi har gleden av å invitere jusstudenter ved UiO til manuduksjon i sivilprosess. Vi serverer frokost i forkant av manuduksjonen.

Våre partnere Andreas Nordby og Kjersti Lerkerød foredrar om temaet «Bevis». Manuduksjonen vil dreie seg om tvistelovens alminnelige regler om bevis, bevisføring, bevisforbud og bevisfritak.

Andreas er en erfaren prosedyreadvokat med bred kompetanse og har særlig erfaring med tvister innen erstatningsrett, kontraktsrett, selskapsrett og immaterialrett. Han er forfatter av flere artikler om sivilprosess og voldgift, og han er også medforfatter av en kommentarutgave til tvistelovens regler om gruppesøksmål.

Kjersti Lerkerød har lang erfaring med entrepriserett, erstatningsrett og tvisteløsning, og har prosedert saker for alle rettsinstanser. Hun er også sertifisert mekler.

Manuduksjonen passer for studenter som tar eksamen i Sivilprosess (JUS4211).

Velkommen!

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?