logo

Hvordan legge til rette for et vellykket generasjonsskifte?


11:00 - 11:45

12. februar

Digitalt

Hvorfor lykkes noen familier med å overføre verdier til neste generasjon på en samlende og bærekraftig måte, mens andre ender med å både ødelegge formuen og familiebåndene i prosessen?

På dette webinaret vil vi gå gjennom hvorfor generasjonsskiftet er en vanskelig nødvendighet, hvilke fallgruver man må passe på og praktiske problemstillinger knyttet til generasjonsskifte.

Webinaret avholdes i samarbeid med Formuesforvaltning.

Foredragsholdere:

  • Reidar Smedsvig, partner Arntzen de Besche Advokatfirma
  • Kasandra Byberg, senioradvokat Arntzen de Besche Advokatfirma
  • Normann Oftedal, daglig leder Formuesforvaltning Stavanger

Velkommen!

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?