logo

Seminar: Arbeidsulykker

06:00 - 07:30

14. september

Kongsgårdbakken 1, 4005 Stavanger

Vi inviterer til frokostseminar om arbeidsulykker. Dette seminaret er tilpasset de ulike aktørene i byggeprosjekter, som for eksempel offentlige eller private byggherrer, entreprenører, arkitekter og andre prosjekterende, og de som driver med prosjektadministrasjon og lignende.

Det stilles høye krav til HMS for alle parter som er involvert i et byggeprosjekt. For å kunne utføre disse pliktene er det viktig å ha klarhet i hva som kreves av de ulike aktørene. Vi har lang erfaring med å bistå klienter i oppfølgingen etter arbeidsulykker. Basert på vår erfaring vil vi gi verdifull informasjon om hvordan Arbeidstilsynet og påtalemyndigheten (politiet) samhandler og behandler saker. Vi vil også gi tips om hvordan bedrifter bør håndtere situasjonen dersom en arbeidsulykke først har oppstått.

Vi tar deg gjennom følgende:

Hvilke krav stiller lover, forskrifter og standardkontraktene for å unngå arbeidsulykker?
- Arbeidsmiljøloven/Byggherreforskriften/Internkontrollforskriften
- Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter sine krav til de ansvarlige foretakene for utførelse, prosjektering mv.
- Standardkontraktene: NS 8401, NS 8402, NS 8405, NS 8407, NS 8417

Hvordan dokumentere at kravene i særlig Byggherreforskriften er oppfylt?

Hvilke sanksjoner risikerer den som ikke følger nevnte krav?

Hva gjør Arbeidstilsynet og politiet ved en arbeidsulykke, og hva er det som blir vurdert?

Våre foredragsholdere:

Mira Tengesdal Torstenbø, partner

Kurt A. Elvevoll, partner

Kommer du til arrangementet med bil, finnes det parkeringsmuligheter ved Posten P-Hus, Herbarium, P-Kyrre og på Strandkaien nord og sør.

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?