logo

Hvilken betydning får den nye miljøbestemmelsen, i regelverket for offentlige anskaffelser, for bygg- og anleggssektoren?

07:00 - 08:30

18. januar

Kongsgårdbakken 1, 4005 Stavanger

Gratis

Gå ikke glipp av Arntzen de Besche sitt frokostsemina om de nye miljøkravene i offentlige anskaffelser. Den 1. januar 2024 trer en ny bestemmelse i kraft, som krever at offentlige byggherrer benytter et tildelingskriterium som ivaretar klima- og miljøhensyn, og som må vektes minst 30 %. Det er unntaksvis adgang til i stedet å fastsette minstekrav om miljø, forutsatt at dette gir «klart» bedre miljøeffekt enn ved bruk av et tildelingskriterium.

Vi skal i dette frokostseminaret gjennomgå de nye bestemmelsene, med særlig fokus på bygge- og anleggsanskaffelser. Vi vil blant annet gjennomgå følgende temaer:

  • Hvordan kan et tildelingskriterium som ivaretar klima- og miljøhensyn utformes på en lovlig måte, i en bygge- og anleggsanskaffelse?
  • Hva skal til for at et minstekrav om miljø gir «klart» bedre miljøeffekt enn et tildelingskriterium?
  • Den nye bestemmelsens betydning for valg av konkurransens evalueringsmodell
  • Den nye bestemmelsens betydning for valg av entreprisemodell
  • Hvordan kan entreprenørenes mulighet til å innrette seg innvirke på utformingen av miljøkrav og -kriterier?
  • Høringsforslaget om en annen miljøbestemmelse i det pågående lovarbeidet for revisjon av hele anskaffelsesregelverket
  • Hva blir konsekvensen av brudd på miljøbestemmelsen?
  • Betydningen av miljøinformasjonsloven

Seminaret passer for bl.a. offentlige oppdragsgivere, entreprenører, rådgivende ingeniører og arkitekter, samt andre rådgivere i bygge- og anleggssektoren.

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?