logo

Ny lov om offentlige anskaffelser – lovutvalget presenterer

11:30 - 15:00

11. juni

Arntzen de Besche, Kongsgårdbakken 1, Stavanger

I samarbeid med advokatfirmaet Sands inviterer vi til seminar om den nye loven om offentlige anskaffelser, der lovutvalget presenterer arbeidet med utredningen.

Regjeringen satte 4. november 2022 ned et lovutvalg for å revidere anskaffelsesregelverket, gjøre det enklere og lettere tilgjengelig, styrke klima- og miljøhensyn og bidra til omstilling til et mer bærekraftig samfunn.

I den andre og siste delleveranse har utvalget vurdert sikkerhet og beredskap, hensynet til lokale og vurdert behovet for nye regler om åpenhet eierskap og skatt. Utvalget har videre foretatt en helhetlig gjennomgang av håndhevingssystemet.

Utvalget har vurdert endringer i dagens håndhevingssystem, og vurdert hvordan KOFA og domstolene best kan bidra til effektiv håndheving. En rekke endringer foreslås:

  • Klagenemndas avgjørelser foreslås å gjøres bindende
  • Suspensjonsreglene foreslås endret for å sikre mer effektiv og rask klagebehandling og tvisteløsning
  • Innskjerpet tapsbegrensningsplikt for leverandørene (må bruke klagemulighetene)
  • Konkurransetilsynet foreslås som tilsynsmyndighet for ulovlige direkteanskaffelser med kompetanse til å ilegge overtredelsesgebyr

Avvisningsreglene er gjennomgått av utvalget.

  • Hvilke avvisningsregler følger av direktivet? Har vi implementert disse riktig?
  • Hvilke ytterligere (norske) avvisningsregler behøver vi?

Lovutvalget vil presentere og diskutere de viktigste endringene, og hva disse betyr for deg dersom utvalgets lovforslag blir vedtatt.

Program:

13:30 - 14:00 Registrering og lett servering

14:00 - 14:10 Velkommen

V/ lovutvalgsmedlem Svein Terje Tveit og tidl. lovutvalgsmedlem Gro Amdal

14:10 - 14:40 Hensynet til regionale og lokale leverandører – ivaretar anskaffelsesregelverket interessene til disse? v/Svein Terje Tveit

14:40-15:10 Nemndsmodell eller domstolsmodell – eller utvalgets hybrid?

Moderator: Svein Terje Tveit

I panelet: Gro Amdal med flere

15:10 - 15:30 Pause

15:30 - 15:45 Erstatningsreglene – hvordan vil de se ut nå? Kort introduksjon

Foredragsholder: Svein Terje Tveit

15:45: 16:30 Utvalgets forslag til erstatningsregler – er vi enige nå?

Moderator: Svein Terje Tveit

I panelet: Jon Gresseth, Gro Amdal
16:45 - 17:00 Oppsummering / Q&A

17:00 - 19:30 Mat, drikke og mingling!

Flere foredragsholdere vil lanseres.


Vel møtt!

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?