logo

Frokostseminar: Verdsettelse som verktøy ved forhandling og tvist

06:30 - 08:00

27. september

Arntzen de Besche, Kongsgårdbakken 1, 4005 Stavanger

Inventas, KPMG og Arntzen de Besche inviterer til frokostseminar om verdsettelse som tvisteløsningsverktøy. Vi vil se på nytten av tredjepartsverdsettelser og vurdering av teknologi i kontekst av en kommersiell uenighet.

Dagens program er som følger:

1) Arntzen de Besche: Når og hvordan kan man styrke sin rettslige posisjon med tredjeparts verdsettelse og vurderinger?

  • Forholdet mellom aksjeloven og tredjepartsverdsettelse
  • Dynamikken som skapes ved avtalebaserte verdsettelser
  • Hva skjer når tredjeparts verdsettelser treffer domstolene?

2) KPMG: Bruk av verdsettelses eksperter i kommersielle tvister

  • Hvorfor bruke økonomiske eksperter
  • I hvilke prosesser kan det være hensiktsmessig
  • Involvering og samhandling med advokater
  • Råd, tips og eksempler

3) Inventas v/ Anders Fosså: Om teknologiutvikling

  • Teknisk due diligence
  • Snubletråder
  • Hvem lykkes?

Vi serverer frokost fra kl 0800. Påmelding gjøres innen 25. september 2023 kl 1500.

Vel møtt!

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?