logo

Velkommen til Grønn Uke: 11.-15. mars

07:30 - 09:00

11. mars - 15. mars

Arntzen de Besche, Ruseløkkveien 30, Oslo

I samarbeid med Skift-Næringslivets klimaledere inviterer vi for tredje år på rad til Grønn uke. Hver morgen i uke 11 holder vi frokostseminar innenfor en rekke temaer og næringer. Nedenfor finner du en oversikt over alle arrangementene, med tilhørende lenker for påmelding.

Arntzen de Besche ønsker å være en pådriver i det grønne skiftet. Under Grønn Uke vil bransje- og fagspesialister i norsk næringsliv og fra Arntzen de Besche dele sine erfaringer, gi en status på situasjonen i flere markeder, og dele sine tanker om fremtidens behov, muligheter og utfordringer.

Vi oppfordrer til spørsmål og diskusjon.

Ukens program:

Mandag 11. mars: Kjernekraft i Norge - energidebattens døgnflue eller er vi på vei mot gjennombruddet?

Kjernekraft i stor skala i Norge har inntil nylig vært for luftspeiling å regne. Men interessen øker nå uke for uke, og konvertittene blir flere.

Er det i det hele tatt mulig å oppnå en bærekraftig og fossilfri fremtid uten kjernekraft?

Les mer og meld deg på her.

Tirsdag 12. mars: Konkurranserett og bærekraft – er 2024 gjennombruddsåret?

Norge skal mer enn halvere klimagassutslippene innen 2030. Det grønne skiftet omfatter alle samfunnsområder og aktører, og vil kreve betydelige investeringer og omstilling på tvers av bransjer de nærmeste årene.

EU ønsker å bruke konkurransepolitikk som et strategisk virkemiddel, noe som fremgår blant annet av unionens Grønne Giv (The European Green Deal - European Commission (europa.eu)). Nærings- og fiskeridepartementet har på samme vis pekt ut «Bærekraft og grønn omstilling» som ett av tre hovedsatsningsområder for Konkurransetilsynet i 2024, ved siden av dagligvare og digitale markeder (Konkurransetilsynet (KT) - tildelingsbrev for 2024).

På dette seminaret spør vi hvordan konkurranseloven fremmer, eller kan fremme, en bærekraftig utvikling. I tillegg spør vi om, og i så fall hvordan, konkurranseloven kan hindre en bærekraftig utvikling.

Les mer og meld deg på her.

Onsdag 13. mars: Miljø og bærekraft i offentlige anskaffelser – hvordan skal konkurransegrunnlagene og tilbudene se ut nå?

Fra 1. januar 2024 ble det innført en ny regel i anskaffelsesregelverket med krav om at miljø skal vektes 30 prosent i enhver anskaffelse, med mindre kriterier klart at det gir en bedre klima- og miljøeffekt, eller i tilfeller hvor klima- og miljøbelastningen er uvesentlig (krav til begrunnelse). I dette frokostseminaret gir vi en innføring i den nye regelen.

På dette seminaret vil vi gjennomgå DFØs praktiske veileder til miljøbestemmelsen (lansert første gang 31. okt 2023), og vi vil også behandle forslaget til miljøbestemmelse i forslag til ny lov om offentlige anskaffelser (NOU del I, anskaffelseslovutvalget, lansert 9. november 2023).

Les mer og meld deg på her.

Torsdag 14. mars: Strømnettets kritiske rolle – Nettilknytning som nøkkelen til det grønne skiftet og næringsutvikling

Nettselskapene har tilknytningsplikt etter energiloven, men vi hører daglig at «nettet er fullt». Køen for nettilgang kan være 5-10 år og utgjør en enorm utfordring for elektrifisering og utvikling av ny industri og arbeidsplasser. Krafttilgang er blitt en svært verdifull «asset» men kan ikke uten videre omsettes fritt.

En rekke offentlige utvalg har arbeidet med dette de siste årene og NVE har foreslått nye regler for å sikre forutsigbarhet og mer effektive prosesser for tilknytning.

Vi ser nærmere på utfordringene kraftkrevende prosjekter møter og hvordan nye regler kan medvirke til gode løsninger.

Les mer og meld deg på her.

Fredag 15. mars: Bærekraftig eiendomsutvikling

Det stadig mer fokus på bærekraft også i eiendomsbransjen. Mer omfattende rapporteringskrav påvirker også eiendomssektoren. Bransjen har økt fokus på å redusere miljøpåvirkningen og er opptatt av en bærekraftig utvikling.

Med dette som bakteppe ønsker vi å se nærmere på hva markedet av kjøpere og leietakere kommer til å etterspørre i tiden fremover.

I tillegg tar vi en nærmere kikk på teknologi som bidrag til grønnere bygg, såkalte «smarte bygg». Hva må du tenke på ved kjøp av slik eiendom eller ved rehabilitering/bygging?

Vi har også fått med oss representanter fra CBRE og Møller Eiendom.

Les mer og meld deg på her.

Velkommen!

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?