logo

Grønn Uke: Konkurranserett og bærekraft – er 2024 gjennombruddsåret?

07:30 - 09:00

12. mars

Arntzen de Besche, Ruseløkkveien 30, Oslo

Gratis

Norge skal mer enn halvere klimagassutslippene innen 2030. Det grønne skiftet omfatter alle samfunnsområder og aktører og vil kreve betydelige investeringer og omstilling på tvers av bransjer de nærmeste årene.

EU ønsker å bruke konkurransepolitikk som et strategisk virkemiddel, noe som fremgår blant annet av unionens Grønne Giv (The European Green Deal - European Commission (europa.eu)). Nærings- og fiskeridepartementet har på samme vis pekt ut «Bærekraft og grønn omstilling» som ett av tre hovedsatsningsområder for Konkurransetilsynet i 2024, ved siden av dagligvare og digitale markeder (Konkurransetilsynet (KT) - tildelingsbrev for 2024).

På dette seminaret spør vi hvordan konkurranseloven fremmer, eller kan fremme, en bærekraftig utvikling. I tillegg spør vi om, og i så fall hvordan, konkurranseloven kan hindre en bærekraftig utvikling.

  • Konkurransereglene forbyr konkurransebegrensende samarbeid og misbruk av markedsmakt, og har flere sammenhenger til EUog Norges klimapolitikk og bærekraftsarbeid. Samarbeid mellom foretak vil være nødvendig for å gjennomføre den omstillingen som er forutsatt i Norge og EUs bærekraftsmål, og konkurransereglene må tilpasses og anvendes på ulike former for bærekraftssamarbeid.

  • Bærekraft vil, i ulike variasjoner og i ulik grad, etter omstendighetene kunne være et konkurranseparameter. Foretak vil dermed også kunne etablere eller styrke deres markedsmakt ved hjelp av en mer effektiv eller treffsikker bærekraftsstrategi. Konkurransereglene vil måtte tilpasses og anvendes også på denne typen markedsmakt, særlig der det oppstår spørsmål om mulig misbruk av en dominerende stilling. Bærekraft kan også være en rettferdiggjøringsgrunn som oppveier for en eventuell konkurranseskade og derved gjøre ellers konkurranseskadelig atferd lovlig.

Disse problemstillingene har vært tema i en nylig avlevert rapport til Konkurransetilsynet fra Arntzen de Besche advokatfirma om konkurranserett og bærekraft. Under arbeidet med rapporten har vi intervjuet en lang rekke norske foretak og organisasjoner. Funnene fra rapporten vil bli presentert på seminaret.

I tillegg til våre advokater vil du også møte:

Hanne Dahl Amundsen er avdelingsdirektør for avdeling for bygg, industri og energi, og leder Konkurransetilsynets arbeid med bærekraft. Før Amundsen tiltrådte i Konkurransetilsynet arbeidet hun som forretningsadvokat.

Monica Hilseth-Hartwig er advokat i Norsk Hydro og jobber med konkurranserett i deres juridisk avdeling, som bl.a. bistår konsernet i gjennomføringen av dets bærekraftsstrategi. Hun er inkludert på listen over «top in-house antitrust lawyers in the world» i GCRs 2023 Corporate Counsel Survey, og var sentral da EU-kommisjonen i 2023 klarerte Hydros erverv av resirkuleringsselskapet Alumetal etter en omfattende fase-II-sak. Etter å ha stilt spørsmål ved om dette kunne være en «green killer acquisition», stod bærekraftsbetraktninger sentralt for klareringen, både som ledd i Kommisjonens markedsavgrensning og i konkurranseanalysen.

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?