logo
Seminar om åpenhetsloven og arbeidsrett:

Oppfølging av risiko i egen virksomhet

06:30 - 07:30

4. juni

Arntzen de Besche, Kongsgårdbakken 1, 4005 Stavanger

Gratis

Vi får ofte spørsmål om hvordan klienter kan arbeide effektivt med håndtering av intern risiko, og hva som er HR sin rolle i selskapets bærekraftsarbeid. Etter å ha bistått en rekke klienter med intern og ekstern risikokartlegging og rapportering, ser vi et stadig økende behov for at HR kobles tettere på i oppfølgingen av risiko som selskapet har forårsaket eller direkte bidratt til.

Vår erfaring er at selskaper som lykkes med å koble sammen ulike interne ressurser og som unngår silobasert arbeid med bærekraft, oppnår en mer effektiv, enhetlig og innsiktsfull tilnærming til både rapportering og risikoreduserende tiltak om interne og eksterne forhold.

Vi setter derfor opp et tverrfaglig seminar, hvor våre arbeidsrettsspesialister Agathe Løwenborg og Mira Tengesdal Torstenbø sammen med vår spesialist på bærekraft, Sarah Haugvad Andresen, vil redegjøre nærmere for eksisterende og fremtidige krav, og dele erfaringer og konkrete tips om følgende problemstillinger:

  • Hva er skjæringspunktet mellom HR sitt ansvar for ARP-rapportering, varslinger og oppfølging etter åpenhetsloven?
  • Hvordan kan HR, styret, bærekraftsansvarlige og innkjøpsavdelingen arbeide effektivt, målrettet og koordinert for å sikre en helhetlig tilnærming til nåværende og fremtidige krav på bærekraftsområdet?
  • Hva ligger i rapporteringsstandarden ESRS 1 (own workforce) som inngår i Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), og hvordan kan og bør HR bidra proaktivt på dette området? Vil det bli behov for oppdatering av varslingsrutiner eller andre interne retningslinjer?
  • Hvilket ansvar har selskapet for undersøkelser og håndtering av risiko i sine nedstrømsaktiviteter, som kunder, transporttjenester, låntakere og investeringsobjekter?

Vi vil sette av god tid til spørsmål og diskusjon. Kurset er relevant for styremedlemmer, bærekraftsansvarlige og HR-avdelingen. Det er begrenset antall plasser, så vær rask med å melde deg på.

Vi serverer frokost i forkant av seminaret. Håper å se deg der!

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?