logo

Frokostseminar om samspillskontrakter

07:00 - 08:30

12. januar

Arntzen de Besche, Kongsgårdbakken 1, Stavanger

Arntzen de Besche har gleden av å invitere til frokostseminar i Stavanger om samspillskontrakter og såkalte IPL-kontrakter (Integrert prosjektleveranse).

Byggherrer, entreprenører, de ulike rådgiverne (arkitekter, rådgivende ingeniører m.fl.) og finansieringsforetak, vil få verdifulle svar på blant annet følgende spørsmål:

  • Anvendelsesområdet for en slik kontraktsform?
  • Bør alle entreprenørene og underentreprenørene være omfattet?
  • Hvilken risiko tar byggherre?
  • Hvilken risiko tar de ulike aktørene, for eksempel hoved-/total-/underentreprenører?
  • Hvordan gjennomføre en slik kontrakt?
  • Hva er fordelene og ulempene med en slik kontraktsform?

Foredragsholder:

Jon Gresseth er partner ved Trondheimskontoret vårt, og har utarbeidet de tre første IPL-kontraktene i norsk sammenheng for henholdsvis Tønsbergprosjektet, Nye Veier AS og Nytt Psykiatribygg ved St. Olavs Hospital.

Jon er også medlem av det nylig regjeringsoppnevnte lovutvalget, som skal komme med forslag til ny lov om offentlige anskaffelser, hvor behovet for særregulering av samspillkontrakter og IPL-kontrakter kan bli behandlet.

Del gjerne invitasjonen med andre som kan ha glede av seminaret. Det er stor interesse for seminarene, så vi anbefaler å være tidlig ute for å sikre deg plass.

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?