logo

Det årlige arbeidsrettsseminaret i Trondheim 2022

07:00 - 13:00

26. oktober

Britannia Hotell, Dronningensgate 5, Trondheim

Arntzen de Besche har gleden av å invitere til det årlige arbeidsrettsseminaret i Trondheim. Her tar vi utgangspunkt i arbeidsgiveres daglige utfordringer og problemstillinger. Seminaret er særlig rettet mot personer som jobber innenfor HR og ledelse, men vil også være nyttig både for advokater og andre som jobber med arbeidsrettslige spørsmål.

Tema og problemstillinger for årets seminar vil være:

• Nyheter i rettsutviklingen
• Fortrinnsrettigheter
• Ytringer i arbeidsforhold
• Fleksibel tilgang til arbeidskraft - bruk av innleide, oppdragstakere mv.

Foredragsholdere er advokater i Arntzen de Besche.

Dato: 26. oktober
Tid: 09.00–15.00
Sted: Britannia Hotell, Dronningensgate 5, Trondheim

Medlemmer av Regnskap Norge - ERFA Trøndelag melder seg på via ERFA-portalen. Dette på grunn av kursbevis.

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?