logo

Seminar: Utviklingen av styreansvaret

14:00 - 16:00

28. september

Kongsgårdbakken 1, 4005 Stavanger

Vi i Arntzen de Besche har gleden av å invitere til seminar om styreansvar i våre lokaler i Stavanger. Vidar Riksfjord og Reidar Smedsvig er noen av våre fremste ressurser innen styre- og ledelsesansvar. De vil særlig legge vekt på informasjonsansvar for styre og ledelse i aksjeselskaper.

Program:

16.00: Dørene åpner

16.30: Foredrag "Informasjonsansvar mv. for styre og ledelse i aksjeselskaper"

  • Utviklingen av styreansvaret: Ser vi en trend hvor ansvarsbegrensningen blir mer fremtredende?
  • Hvilke krav gjelder til informasjon som gis til investorer, kreditorer og andre tredjeparter? Hva må styre og ledelse passe på for å unngå å havne i ansvar? Særlig om Høyesteretts nye dom om informasjonsansvar ved kapitalforhøyelser (Spiro Medical, HR-2022-2484-A), hvor advokat Vidar Riksfjord var prosessfullmektig for styremedlemmene som vant frem i Høyesterett.
  • Likviditetsvilkåret som grense for ansvar overfor kreditorfellesskapet og særkrav fra kreditorer: Hva er en holdbar bruk av likviditetsvilkåret i konkursloven § 61 i en ansvarssammenheng? Hva kan man vektlegge ved vurderingen av hvor lang fremover man skal se (tidshorisont)?
  • Ansvarsvurderingen etter at insolcens er konstatert: Bygget selskapet på et forsvarlig avklart grunnlag når det ble lagt til grunn at det var solvent? Fulgte selskapsledelsen et ikke urealistisk håp om å snu utviklingen?

18.00: Mat og mingling

Foredragsholdere:

Vidar Riksfjord er partner og en del av tvisteløsningsteamet ved Oslo-kontoret. Vidar har bistått i en rekke profilerte saker og var blant annet prosessfullmektig for styremedlemmene i Spiro Medical som vant frem i Høyesterett tidligere i år. Høyesterettsdommen gir en viktig avklaring av informasjonsansvar ved kapitalforhøyelser.

Reidar Smedsvig er partner ved kontoret i Stavanger. Reidar har omfattende erfaring fra tvisteløsning, særlig i forbindelse med tvister knyttet til transaksjoner og selskapsrett. Han har ført flere tvister om styre- og ledelsesansvar, herunder blant annet flere profilerte tvister med omfattende krav i etterkant av konkursen i Bergen Group Hanøytangen AS.

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?