logo
Vidar Riksfjord

PartnerOslo

Vidar Riksfjord

Vidar er juridisk rådgiver og prosessfullmektig for klienter i tvister innenfor en rekke bransjer som blant annet inkluderer bank, finans, private equity og venture capital, eiendomsutvikling, handel, industri, shipping, forsikring, energi, havbruk og fiskeri. Han bistår også ledere, styremedlemmer, revisorer og andre profesjonsutøvere i ansvarssaker.

Vidar jobber særlig med kommersielle tvister som typisk springer ut av gjelds- og kapitalinvesteringer, finansielle avtaler, oppkjøpsavtaler, aksjonæravtaler og andre særlige avtaler og arrangementer. Han jobber mye med styre- og ledelsesansvar, og med saker som gjelder forretningshemmeligheter, finansielle instrumenter, digitale valutaer og andre økonomiske forhold. Vidar er i tillegg spesialist på midlertidig forføyning, arrest, bevissikring og tvangsfullbyrdelse, særlig i komplekse internasjonale forhold. Han har også erfaring med økokrimsaker og foretaksstraff.

Vidar er en etterspurt strategisk rådgiver, særlig for oppstartsselskaper. Hans bistand er ofte todelt, hvor han bistår med tvisteløsning, men også med forretningsstrategi og videreutvikling av virksomheten. Han er mye brukt som sparringspartner for styre og ledelse, hvor han blant annet veileder i spørsmål om upscaling og risiko, konkurranse- og arbeidsrett.

Som rådgiver er Vidar kjent for å gi konkrete og tydelige råd. Han følger klientene sine tett, og har høy grad av tilgjengelighet.

Vidar is a very skilled disputes lawyer who is pretty tough; he is good if you have a demanding counterparty.

Klient, Chambers, 2024

Aktuelt

Se alle
0/0

Hva har vi gjort

Millionkrangel endte med felles bidrag til Kreftforeningen

Tirsdag denne uken var det ankeforhandling i en sak mellom Vatne Property AS, representert ved vår partner Vidar Riksfjord, og Sandakerveien 16 AS, representert ved advokat Asbjørn Lyséll Døvik i Glittertind. Etter innledningsforedragene ble partene enige om å forlike saken ved å donere 500 000 kroner til Kreftforeningen.

Styremedlemmer frifunnet i Høyesterett

Vidar Riksfjord har i tre instanser representert tidligere styremedlemmer i Spiro Medical AS i et erstatningssøksmål fra tidligere investorer/aksjonærer i selskapet. Investorene hevdet at de fikk uriktig, mangelfull eller villedende informasjon i forbindelse med en kapitalforhøyelse i selskapet, hvilket ble anført å ha påført dem et tap på ca. 14 millioner kroner.  
0/0

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?